Bransjekonferansen 2023

Bransjekonferansen 2023
Mandag 16. - 17. oktober
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Ordinær pris 5 590,00
Medlemspris 4 490,00
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 09.10.2023
Meld meg på

Bransjekonferansen 2023

Velkommen til bransjekonferansen 2023!

Nytt av året:

Delt faginnhold i to forskjellige saler og innlegg med større fokus på både kontrollør og instruktør for mulige synergieffekter.

Bransjekonferansen har i en årrekke vært en samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som har interesse av sakkyndig kontroll, sertifisert og dokumentert opplæring i Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. 

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på norske arbeidsplasser. 

Konferansen skal være en positiv og god debattarena mellom myndigheter, sertifiseringsorgan, opplæringsvirksomheter, kontrollvirksomheter og utøvende parter i sertifiseringsordningen. 


Ønsker du utstilling eller sette opp en stand i forbindelse med konferanse?
Ta kontakt: stian@noorservice.no eller 33 30 99 40PS: Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan forekomme.
Foreløpig program

----- Mandag 16.okt -----

11:15 - 11:30

Åpent for registrering

11:30 - 12:30

Lunsj

Mulighet for registrering frem til konferansestart 12.30
12:30 - 12:40

Åpning og innledning

Velkommen - Åpning - Innledning
12:40 - 13:40

Myndighetenes time- Arbeidstilsynet

 • Status sertifiseringsordningen
 • Regelverk og retningslinjer, oppdatering.
 • Revisjoner av dokumenter m.m. prosesser
 • Ulike saker under behandling
 • Pågående revisjon av opplæringsplan truck

Innlegg ved Jan Jørgensen, Arbeidstilsynet

Åpent for Innspill og spørsmål
13:40 - 13:55

Pause

13:55 - 15:00

Pågående saker, orientering

Dagsaktuelle saker, blant annet:
 • Etablering av bransjeforum
 • Pågående revisjon struktur opplæringsplaner
 • Ny kodestruktur for dokumentert opplæring
 • Krav til fadderopplæring

Korte innlegg ved flere fagpersoner i bransjen, fremlegging av status på aktuelle bransjesaker

Spørsmål og innspill - diskusjon
15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:55

Arbeidsgivers forventning til sikkerhetsopplæring

 • Erfaringer og dilemmaer som mottaker av ekstern opplæring og ansvarlig for egen opplæring.
 • Roller og ansvar for at personell er kompetent til utførelse i et bygg- anleggsprosjekt.
 • Innføring av kompetansetester.

Innlegg ved Jan Ove Rognstad, HMS/KS Veidekke
15:55 - 16:05

Pause

16:05 - 16:45

SGS- Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

Nå skjer det mye i SGS!
Det er avholdt flere 2 dagers møter for sertifiseringsorganene i 2023. 

Sekretær for 2023 orienterer:
 • Rollefordelinger i sertifiseringsordningen
 • Pågående revisjon av dokumenter i sertifiseringsordningen
 • Videre planer for SGS

Innlegg v/ Einar Berggraf, Sertifiseringsorganet

Spørsmål

 
19:30 - 23:59

Konferansemiddag

Første dagen avsluttes med en bedre festmiddag i eget lokale, her er det tid og rom for faglige diskusjoner, utveksle erfaringer, nettverksbygging, treffe kollegaer og ikke minst hygge. 

------ Tirsdag 17. okt -----

09:00 - 09:50

Sertifiseringsordningen 25 år -Et historisk tilbakeblikk fra forskriften kom i 1998

 • Et historisk tilbakeblikk
 • Hvor står vi - status og 
 • Diskuteres fortsatt de "gamle sakene"
 • Hva skal til for at sertifisert opplæring kommer på plass med lik sluttkompetanse?

Innlegg ved Hans Chr Elmholdt, LSI
09:50 - 10:10

Pause med utsjekk


 
10:10 - 11:00

FAGLIG PROGRAM sertifisert opplæring og kontroll (i to separate saler)


Sertifisert Sakkyndig kontroll - i egen sal
--- innspill, spørsmål, diskusjon


Viktige tema:
 • Slik gjennomfører vi opplæringsløp -12 måneder- av kontrollører i vår virksomhet.
Innspill ved Geir Tveit, HYBEKO
 
 • Kontroll av sikkerhetsløsninger på kran, hvilke krav gjelder? 
 • Må kontrollør ha tilgang til diagnose eller er kun visuell kontroll tilstrekkelig?
 • Norm for kontrollomfang, tidspunkter/intervall
Innspill v/

-Flere fagpersoner TRUCK og MASKIN fra sertifisert sakkyndig virksomhet
Sertifisert Opplæring  -  i egen sal
--- innspill, spørsmål, diskusjon


Viktig tema akkurat nå:
 • Status Fjernundervisning og e-læring i sertifiseringsordningen
Innspill ved Ellington Wilkins, ASAS Sertifisering
 
 • Status G11
 • Høringsprosess vedr. unntaksvise løft
 • Løfteveileder fra SFS BA
Innspill ved Hans Christian Elmholdt, LSI AS

-Flere fagpersoner fra sertifisert opplæringsvirksomhet


 
11:00 - 11:10

Pause

11:10 - 12:00

FAGLIG PROGRAM sertifisert opplæring og sakkyndig kontroll (fortsetter)

Sal 1: Sertifisert sakkyndig kontroll

Sal 2: Sertifisert opplæring

 
12:00 - 12:10

Pause

12:10 - 13:00

FELLES Oppsummering av Workshops - Sertifisert opplæring og kontroll

Begge workshops oppsummeres i felles erfaringer og tiltak.
 • Erfaringer fra sertifisert opplæringer og sakkyndig kontroll
 • Hva må bransjen, sertifiseringsorganene og myndighetene ta tak i?
 • Tiltak for spesielt sertifisert opplæring bransje
 • Tiltak for spesielt sertifisert sakkyndig bransje
Samling av innspill i sluttdokument for oppfølging mot Arbeidstilsynet, sertifiseringsorgan og bransjen
13:00 - 14:00

Avslutningslunsj

Foredragsholder
Hans Chr Elmholdt

Hans Chr Elmholdt

LSI
Geir Tveit

Geir Tveit

Hybeko

Jan Ove Rognstad

HMS/KS - Veidekke

Jan Jørgensen

Arbeidstilsynet