HMS-kurs for arbeidsgivere

HMS-kurs for arbeidsgivere
Torsdag 09. februar
14:00 - 18:00
Sted
Leif Trondstadsplass 6, Sandvika
Pris
Ordinær pris 1 500,00
Medlemspris 1 000,00
Registreringsfrist er utløpt

HMS-kurs for arbeidsgivere

HMS-kurs for arbeidsgiver!

Vi er stolte av å nå kunne tilby et HMS-kurs som er spesielt tilpasset trafikkskolebransjen! Dette kurset gir deg som arbeidsgiver den opplæringen i helse, miljø og sikkerhet, som du plikter å gjennomføre etter arbeidsmiljøloven § 3-5.

Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæringen. Etter endt kurs mottar du et kursbevis som dokumenterer at lovpålagt opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid er gjennomført.

Opplæringen fokuser på de spesifikke risikoforholdene som gjør seg gjeldende på en trafikkskole.

Du får også en praktisk innføring i hvordan du kan gå frem for å jobbe systematisk med HMS på din skole.

Dette er et praktisk rettet kurs, som forventer en viss aktivitet og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Vi begrenser derfor antall deltakere på hvert kurs.

Ifølge Arbeidsmiljøloven §3-2 (1) b skal alle personer som leder eller kontrollerer andre ansatte ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Vi anbefaler derfor at kurset også gjennomføres av faglig leder på trafikkskolen.
Foredragsholder
Solveig Spæren

Solveig Spæren

Juridisk fagansvarlig, Norges Trafikkskoleforbund