Farlig Gods konferansen 2023

Farlig Gods konferansen 2023
Mandag 22. - 23. mai
11:30 - 14:00
Sted
Quality Hotell Tønsberg
Pris
Ordinær pris 5 590,00
Medlemspris 4 490,00
mva på deltakeravgiften
Meld meg på

Farlig Gods konferansen 2023

Velkommen til Farlig Gods Konferansen 2023 som arrangeres av Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG).

Vi har i året 2023 lagt Farlig Gods Konferansen til Tønsberg og ønsker dere velkommen til konferansen som går på Quality på brygga!

Det er utarbeidet et godt program med faglig dybde og dagsaktuelle temaer som kan ses nedenfor.

Nytt av året er at det både i NOFAG og på konferansene skal settes større fokus på alle tre fagområdene, vei- sjø og luft!

Møt forbindelser og kollegaer for faglig oppdatering, utveksling av erfaringer, nettverksbygging og sosialt samvær tilknyttet bransjen. 

I mai så er vårsola kommet høyt på himmelen på tønsberg brygge!

MULIGHET FOR å HA STANDS/ UTSTILLING
-ta kontakt med stian@noorservice.no for booking av stands
 
Foreløpig program

----------MANDAG 22. MAI----------

11:30 - 12:30

Felles lunsj

12:30 - 14:20

Farlig gods Myndighetene - DSB - Sjøfart - Luftfart

DSB . Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • ADR og nytt regelverk 2023
 • Andre nyheter
 • Aktuelt fra DSB
Innlegg ved Arne Lærdal, DSB

Spørsmål


Sjøfartsdirektoratet
 • IMDG regelverket
 • Andre nyheter
 • Aktuelt fra Sjøfartsdirektoratet
Innlegg v/

Spørsmål

Luftfartstilsynet
 • Regelverket for farlig gods
 • Opplæring, hvordan tilpasse seg utfordringer
 • Aktuelt fra luftfart og transport
Innlegg v/


Debatt - Spørsmål felles alle tre myndigheter
14:20 - 14:35

Pause

14:35 - 15:20

Udeklarert/ manglende deklarert -farlig gods

Problemer med udeklarert farlig gods innen vei
 • Erfaringer og eksempler
Innlegg ved Ove Erik Vika, SR Group

Problemer med udeklarert farlig gods innen sjø
 • Erfaringer og eksempler
Innlegg v/

Problemer med udeklarert farlig gods innen luftfart
 • Erfaringer og eksempler
Innlegg v/

Spørsmål
15:20 - 15:30

Pause

15:30 - 16:00

Sikkerhetsdatablad og farlig gods

Hvilken nytte kan du som farlig gods aktør ha av et sikkerhetsdatablad?
 • Hva er et sikkerhetsdatablad?
 • Hva kan man bruke et sikkerhetsdatablad til
 • Hvilke punkter er mest aktuelle for farlig gods aktører

Innlegg ved Jytte Eggen, DSB

Spørsmål
16:00 - 16:30

Det grønne skiftet

Overgang fra farlig gods til farlig avfall
 • Aktuelle problemstillinger
 • Eksempler
Innlegg v/

 
16:30 - 16:40

Pause

16:40 - 17:45

Ulykker og hendelser

Statens havarikommisjon - Brann i tanktilhenger 
 • Generelt og mandat (SHK)
 • Brann i tankhenger
 • Gransking
 • Anbefalinger

Innlegg ved Ole Harald Næss - Havarikommisjonen for transport

En ulykke med transport av farlig gods
 • Slik skjedde det
 • Konsekvenser
 • Erfaringer vi tar med videre

Innlegg ved Karl Dietrichs - PREMIUM GREEN TECHNOLOGIES
 
19:30 - 22:00

Konferansemiddag

Konferansemiddag med underholdning - sosialt samvær - mingling - nettverksbygging
 

----------TIRSDAG 23. MAI----------

09:00 - 09:40

ADR Kontroll langs vei

 • Erfaringer med kontroll langs vei
 • Typiske lovbrudd
 • Reaksjoner

Innlegg ved Håvard Stjern - SVV Trafikant & Kjøretøy                   
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:40

Sikkerhetsrådgiveren - ROLLE og ANSVAR

Korte innlegg ved sikkerhetsrådgivere
PANELDEBATT
 • Sikkerhetsrådgiverens daglige utfordringer
 • Sikkerhetsrådgiverens rolle
 • Sikkerhetsrådgiverens ansvar
 • Når sikkerhetsrådgiveren "ikke blir hørt"
 • Fraskrivelse av ansvar?
 • Reaksjonsmuligheter
 • Ansvaret for de forskjellige involverte /avsender

Paneldebatt med  aktuelle personer fra NOFAG styret, myndigheter og sikkerhetsrådgivere
10:40 - 10:50

Pause

10:50 - 11:25

Farlig gods fra land til sjø - Sending via sjøveien

 • Farlig gods fra land til sjø - hva nå?
 • Aktuelle problemstillinger med sending via sjøvei
 • Regelverk - dette må vi være oppmerksom på

Innlegg v/

Spørsmål
11:25 - 11:35

Pause

11:35 - 12:20

Klassifiserings problematikk (brannfarlig avfall på avveie)

 • Klasser med spesielle utfordringer
 • Petroleumsavfall
 • Ulykker og hendelser

Innlegg v/ Arne Lærdal DSB

Spørsmål
12:25 - 13:00

Fra ammoniumnitrat- til hydrogenperoksideksplosiv

 • Sprengstoff i forskjellig form
 • HP basert emulsjon (slurry)
 • Oppmerksomhetspunkter

Innlegg ved Tron Nytrøen - Hypex Bio Norge AS

Spørsmål
13:00 - 14:00

Lunsj

Foredragsholder

Karl Dietrichs

PREMIUM GREEN TECHNOLOGIES
Ove Erik Vika

Ove Erik Vika

Group COO Domestic - SR-group
Arne Lærdal

Arne Lærdal

Sjefsingeniør Kjemikaliesikkerhet - DSB
Tron Nytrøen

Tron Nytrøen

Daglig leder - Hypex Bio Norge AS
Ole Harald Næss

Ole Harald Næss

Havariinspektør - Statens havarikommisjon
Jytte Eggen

Jytte Eggen

Senior Engineer - DSB

Håvard Stjern

Utekontroll - Statens Vegvesen Trafikant og Kjøretøy