Farlig Gods konferansen 2023

Farlig Gods konferansen 2023
Mandag 22. - 23. mai
11:30 - 14:00
Sted
Quality Hotell Tønsberg
Pris
Medlemspris 4 490 kr
Ordinær pris 5 590 kr
mva. vil tilkomme
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16.05.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Farlig Gods konferansen 2023

Velkommen til Farlig Gods Konferansen 2023 som arrangeres av Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG).

Vi har i året 2023 lagt Farlig Gods Konferansen til Tønsberg og ønsker dere velkommen til konferansen som går på Quality på brygga!

Det er utarbeidet et godt program med faglig dybde og dagsaktuelle temaer som kan ses nedenfor.

Nytt av året er at det både i NOFAG og på konferansene skal settes større fokus på alle tre fagområdene, vei- sjø og luft!

Møt forbindelser og kollegaer for faglig oppdatering, utveksling av erfaringer, nettverksbygging og sosialt samvær tilknyttet bransjen. 

I mai så er vårsola kommet høyt på himmelen på tønsberg brygge!MULIGHET FOR Å HA STANDS/ UTSTILLING
Ta kontakt med stian@noorservice.no for booking av stands

* Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i programmet. 


 
Programmet:

----------MANDAG 22. MAI----------

11:30 - 12:30

Felles lunsj

12:30 - 14:30

Farlig gods Myndighetene - DSB - Sjøfart - Luftfart

DSB . Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • ADR og nytt regelverk 2023
 • Andre nyheter
 • Aktuelt fra DSB

Innlegg ved Arne Lærdal
DSB

Spørsmål


Sjøfartsdirektoratet
 • IMDG regelverket
 • Andre nyheter
 • Aktuelt fra Sjøfartsdirektoratet

Innlegg ved Kim Are Paulsen
SJØFARTSDIREKTORATET


Spørsmål

Luftfartstilsynet
 • Regelverket for farlig gods
 • Opplæring, hvordan tilpasse seg utfordringer
 • Aktuelt fra luftfart og transport

Innlegg ved Ulf E.Christensen og Roger Bogen
LUFTFARTSTILSYNETDebatt - Spørsmål felles - tre myndigheter
14:30 - 14:45

Pause

14:45 - 15:20

Sikkerhetsdatablad og farlig gods

Hvilken nytte kan du som farlig gods aktør ha av et sikkerhetsdatablad?
 • Hva er et sikkerhetsdatablad?
 • Hva kan man bruke et sikkerhetsdatablad til
 • Hvilke punkter er mest aktuelle for farlig gods aktører

Innlegg ved Jytte Eggen
DSB

Spørsmål
15:20 - 15:30

Pause

15:30 - 16:50

Ulykker og hendelser

Statens havarikommisjon - Brann i tanktilhenger 
 • Generelt og mandat (SHK)
 • Brann i tankhenger
 • Gransking
 • Anbefalinger

Innlegg ved Ole Harald Næss
HAVARIKOMMISJONEN for transport


En ulykke med transport av farlig gods
 • Slik skjedde det
 • Konsekvenser
 • Erfaringer vi tar med videre

Innlegg ved Karl Dietrichs
PREMIUM GREEN TECHNOLOGIES
 
16:50 - 17:00

Registrering Årsmøte NOFAG

17:00 - 17:30

ÅRSMØTE NOFAG - For medlemmer

Årsmøte i NOFAG.

Medlemmer har fått innkalling.

Program iht. vedtekter.
19:30 - 22:00

Konferansemiddag med underholdning!

Konferansemiddag med underholdning - sosialt samvær - mingling - nettverksbygging

Det vil bli live opptreden fra Jørgen Larsen som spiller klassikere fra 70-90 tallet.
 

----------TIRSDAG 23. MAI----------

09:00 - 09:40

ADR Kontroll langs vei

 • Erfaringer med kontroll langs vei
 • Typiske lovbrudd
 • Reaksjoner

Innlegg ved Håvard Stjern
SVV Trafikant & Kjøretøy                   
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:40

Sikkerhetsrådgiveren - ROLLE og ANSVAR

Korte innlegg ved sikkerhetsrådgivere
PANELDEBATT
 • Sikkerhetsrådgiverens daglige utfordringer
 • Sikkerhetsrådgiverens rolle
 • Sikkerhetsrådgiverens ansvar
 • Når sikkerhetsrådgiveren "ikke blir hørt"
 • Fraskrivelse av ansvar?
 • Reaksjonsmuligheter
 • Ansvaret for de forskjellige involverte /avsender

Paneldebatt med  aktuelle personer fra NOFAG styret, myndigheter og sikkerhetsrådgivere
10:40 - 10:50

Pause

10:50 - 11:25

Udeklarert/ manglende deklarert -farlig gods

Problemer med udeklarert farlig gods innen vei
 • Erfaringer og eksempler

Innlegg ved Ove Erik Vika
SR GroupProblemer med udeklarert farlig gods innen sjø og luft
 • Erfaringer og eksempler

Innlegg ved Ken Narverud
DGM


Spørsmål
11:25 - 11:35

Pause

11:35 - 12:25

Petroleum på avveie

 • En kort gjennomgang av to alvorlige hendelser

Innlegg ved Arne Lærdal
DSB

Spørsmål
12:25 - 13:00

Fra ammoniumnitrat- til hydrogenperoksid eksplosiv

 • Sprengstoff i forskjellig form
 • HP basert emulsjon (slurry)
 • Oppmerksomhetspunkter

Innlegg ved Tron Nytrøen
Hypex Bio Norge AS

Spørsmål
13:00 - 14:00

Lunsj

Foredragsholder

Karl Dietrichs

PREMIUM GREEN TECHNOLOGIES
Ove Erik Vika

Ove Erik Vika

Group COO Domestic - SR-group
Arne Lærdal

Arne Lærdal

Sjefsingeniør Kjemikaliesikkerhet - DSB
Tron Nytrøen

Tron Nytrøen

Daglig leder - Hypex Bio Norge AS
Ole Harald Næss

Ole Harald Næss

Havariinspektør - Statens havarikommisjon
Jytte Eggen

Jytte Eggen

Senior Engineer - DSB

Håvard Stjern

Utekontroll - Statens Vegvesen Trafikant og Kjøretøy

Kim Are Paulsen

Sjøfartsdirektoratet

Ulf Einar Christensen

Flyoperativ Seniorinspektør - Luftfartstilsynet

Roger Bogen

Luftfartstilsynet
Ken Narverud

Ken Narverud

Dangerous Goods Expert - DGM