Generalforsamling

Generalforsamling
Tirsdag 30. mai
18:00 - 19:00
Sted
Legatsalen, 2 etg. over Sparebanken SØR, inngang fra Torvgata

Generalforsamling

Generalforsamling i Kragerø Næringsforening

Saksliste:
Sak 1/23                      Åpning ved styreleder
Sak 2/23                      Valg av møteleder og referent
Sak 3/23                      Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter, som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
Sak 4/23                      Godkjenning av innkalling 
Sak 5/23                      Godkjenning av årsregnskap med noter
Sak 6/23                      Fastsettelse av årsavgift for 2024
Sak 7/23                      Godkjenne budsjett
Sak 8/23                      Valg av styre
Sak 9/23                      Valg av valgkomité
Sak 10/23                    Forslag til vedtektsendring
Sak 11/23                    Valg av revisor
Sak 12/23                   Innkomne saker

Etter behandling av ordinære Generalforsamlingssaker vil daglig leder gå igjennom informasjon og oppsummering fra året som har gått.

Innkomne saker sendes styreleder Tor Markussen tor@merefri.no eller daglig leder janna@kragero-nf.no  innen 09.05.2022

Velkommen!