Utrykningskonferansen 2023

Utrykningskonferansen 2023
Onsdag 25. - 26. oktober
11:30 - 14:00
Sted
Clarion hotel & Congress Oslo airport
Pris
Medlemspris 4 490 kr
Ordinær pris 5 590 kr
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 20.10.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Utrykningskonferansen 2023

Utrykningsinstruktørene består av fagområdene: Politi, Brann og Ambulanse. Det å lære av hverandre, utveksle erfaringer samt se og oppleve situasjoner fra andre synsvinkler, har vært meget positivt og nyttig for deltakerne.

I fjor hadde vi rekord oppmøte, samt tidenes påmelding fra politisektoren, noe som er veldig gledelig. Fagmiljøet blir større og større, det å møte likesinnede i denne settingen er noe mange verdsetter.

Vi har gode tilbakemeldinger på samkjøringen med sensorer, dette videreføres i år også.

Begge dager er spekket med dagsaktuelle temaer og muligheter til å oppdatere seg faglig, se gjerne programmet i sin helhet og meld deg på.

Benytt sjansen til å få faglig påfyll, møte med likesinnede, opplev kjøring med sensor, gode diskusjoner og nettverksbygging under festmiddagen på Utrykningskonferansen 2023.

Fint om de som melder seg på avklarer muligheter for bruk av utrykningskjøretøy.

Oppgi type bil og REG NR ved påmelding!


NB: Det er ikke obligatorisk å være med på samkjøringen, eller stille med bil. De som ikke ønsker å være med på samkjøring møter kl 1300 til lunsj, eller kl 1400.

Håper vi sees!
----- ONSDAG 25 OKTOBER -----
09:00 - 13:00

Samkjøring med sensorer fra SVV

 • Teste ulike utrykningskjøretøy
 • Bli kjent med utrykningskjøretøy
 • Mulighet for sensor fra SVV i bil under samkjøring

Svært gode erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakere de siste år, gjør at samkjøring igjen settes opp på utrykningskonferansen i 2023!

Siste års evaluering viste at dette satte deltakerne stor pris på!

Meld deg på samkjøring i 2023!
13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:00

Evaluering av samkjøring

Felles gjennomgang - alle grupper (biler)
 
 • Opplevelse og inntrykk
 • Tilbakemeldinger
 • Forbedringer
 • Spørsmål
15:00 - 15:10

Pause

15:10 - 16:10

SVV - Timen

Sensor-aktuelt
 • Innlegg fra sensor
 • Sensorenes innspill

Innlegg ved Finn Hauger
Statens Vegvesen

Spørsmål og diskusjonTilsyn og forvaltning
 • Tilsynsaktuelt
 • Aktuelt på dagsorden
 • Nytt og nyttig fra myndighetene

Innlegg ved Kolbein Thorland
Statens Vegvesen
16:10 - 16:20

Pause

16:20 - 17:00

Autonome kjøretøy

 • Forskning og utvikling
 • Status i dag
 • Avanserte førerstøttesystemer i dag

Innlegg ved Hanne Seter,  Sintef
Spørsmål

 
17:05 - 17:30

Info fra styret i Utrykningsinstruktørene

Aktuelle saker som diskuteres i styret

Blant annet:
 • Arbeidsgruppe som kan utarbeide innspill til kommende revisjon av utrykningsforskriften,
 • Arbeidsgruppen bør bestå av 3-6 personer, som kontakter samtlige kursarrangører og aktører for innspill,
 • Innspillene sammenstilles og presenteres for styret, som eventuelt beslutter å sende frem til SVV.

 
19:30 - 23:00

Konferansemiddag 

----- TORSDAG 26 OKTOBER -----

09:00 - 09:50

Å erkjenne at det gjøres feil! Å tørre å si fra!

 • Sikkerhetskultur -erfaringer som flyger i sivil luftfart
 • Åpenhet, innrømme feil, og si fra
 • Handling FØR det utvikler seg til en uønsket hendelse
 • Erfaringer fra luftfart som kan tas med til andre bransjer

Innlegg ved Jarle Gimmestad, tidligere flykaptein i  SAS/sivil luftfart
09:50 - 10:10

Pause med utsjekk

10:10 - 11:00

Å erkjenne at det gjøres feil! Å tørre å si fra!

 • Hvordan overføre gode erfaringer fra sivil luftfart til utrykningskjøring.

SPØRSMÅL- DISKUSJON- DEBATT
11:00 - 11:10

Pause

11:10 - 11:50

HAVARIKOMMISJONEN - Ulykke med utrykningskjøretøy

 • Utrykningskrasj på E18
 • Rapport om veitrafikkulykke med ambulanse og vogntog på E18 ved Arendal 4. mars 2021
 • Vei rapport 2022/08
 • Tilrådinger

Innlegg ved Vibeke Grimstad & Ole Harald Næss
Havariinspektører - Statens havarikommisjon (SHK)
11:50 - 12:00

Pause

12:00 - 13:00

Instruktørens inngripen under utrykningsopplæring

 • Fysisk inngripen
 • Verbal inngripen 
 • Utfordringer ved inngripen

Innlegg ved Preben Lund

Spørsmål og diskusjon
13:00 - 14:00

Lunsj

Foredragsholder
Jarle Gimmestad

Jarle Gimmestad

Senior Partner - Gimmestads Managing Safety
Preben Lund

Preben Lund

Spesialkonsulent og undervisningsansvarlig utrykning - Oslo brann- og redningsetat
Preben har mer enn 20 års erfaring fra politiet og 10 års erfaring fra Politihøgskolen som kursleder på utrykningskjøring. Preben tok over som styreleder i 2019. Han har vært kjøreinstruktør siden 2006.

 

Vibeke Grimstad

Havariinspektør - Havarikommisjonen for vei

Kolbein Thorland

Statens vegvesen
Hanne Seter

Hanne Seter

Senior forsker - Sintef
Jobber som seniorforsker på SINTEF ved avdeling Mobilitet og har en PhD statsvitenskap.