Tungbilkonferansen m/julebord 2023

Tungbilkonferansen m/julebord 2023
Tirsdag 28. - 29. november
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Medlemspris 4 490 kr
Ordinær pris 5 590 kr
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24.11.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Tungbilkonferansen m/julebord 2023

Tungbilgruppen i NOORSI avholder årlig konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy.

Like viktig er det for Tungbilgruppen å ivareta de som driver etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil, så dette er en vesentlig del av konferansen. 

Hvert år er det lagt opp til hyggelig middag med sosialt samvær og nettverksbygging.

Sett av disse dagene til nyttig oppdatering fra myndighetene og andre- og ikke minst- ha det hyggelig sammen med kolleger fra bransjen!

Godt faglig program - nettverksbygging - hyggelig middag - sosialt arrangement - julebord - minglig.

VEL MØTT!
Program

----- Tirsdag 28. nov -----

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:30

Myndighetenes time

Myndighetene time -Statens vegvesen
Aktuelle tema, blant annet:
 • Tungbillærerutdanning
 • Statistikk førerprøver tunge førerkortklasser
 • Nytt førerkortdirektiv
 • Ukraina-forskriften
 • Høring trafikkopplæringsforskriften
 • Tidligere høring yrkessjåførforskriften
 • Regodkjenning av trafikklærere, status

Innlegg ved Dag T. Langnes, Seksjonssjef 
Statens Vegvesen -Trafikant og Kjøretøy

Spørsmål og diskusjon 
​​​
13:30 - 13:40

Pause

13:40 - 14:20

NYHET! Oppstart ny grunnutdanning Tungbil lærer

Oppstart av Grunnutdanning tungbillærer fra høsten 2025
 • Bakgrunn for ny utdanning
 • Rammer for ny utdanning
 • Forventningsavklaring
 • Eventuelle konsekvenser

Innlegg ved Katrine Grinerud, Førsteamanuensis
Nord universitet
 
14:20 - 15:10

Simulator – Status og nye muligheter

 • Pedagogisk mulighet
 • Enkle simulatorer -muligheter?
 • Kreativ bruk
 • Øving på det som ellers er vanskelig å «øve på»

Innlegg ved Erik Haugene
Virtur AS


Spørsmål og diskusjon
15:10 - 15:20

Pause

15:20 - 16:00

Hele transportbransjen sliter, hva nå?

 • Mangel på sjåfører!
 • KAMPANJE: Følg drømmen - ikke strømmen
 • Info om landsdekkende kampanje
 • Mangel på læreplasser, tall og statistikk
 • Ny struktur i opplæring, konsekvenser

Innlegg ved Trond Helge Henriksen
Styreleder SOTIN

Spørsmål og diskusjon
16:00 - 16:10

Pause

16:10 - 17:00

Kjøretøy og energi

Tungbil og fremtidens energi
 • Informasjon Drivkraft Norge
 • Fremtidens drivstoff for tungtransporten
 • Fornybare energibærere
 • Er EL-lastebiler utopi?
 • Redusere klimagassutslipp innen 2030 - 2050

Innlegg ved Einar Gotaas
Drivkraft Norge

Spørsmål
17:00 - 17:00

Slutt

19:30 - 23:00

Konferansemiddag 

----- Onsdag 29. november -----

09:00 - 09:40

Direktiv/Forordning - er bransjen bevisst på dette?

 • Trafikksikkerhetsdirektivet
 • Hva omhandler direktivet, en oversikt
 • Forordning

Innlegg ved Reidar Mikkelsen
Tidligere Team Trafikkskole

Spørsmål
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:45

Språkutfordringer ved tungbilopplæring og førerprøve

 • Utfordringer og argument
 • Brev til SVV fra tungbilgruppen
 • Svar fra SVV
 • Veien videre med språk-krav

Innlegg ved Dag Sommerud
Sekretær Tungbilgruppen

Spørsmål og diskusjon
10:45 - 10:55

Pause

10:55 - 11:35

Havarikommisjonen Transport - Ulykke med tungt kjøretøy

 • En aktuell ulykke med tungt kjøretøy
 • Aktuell rapport
 • Anbefalinger

Innlegg ved Per Olav Hetland
Havarikommisjonen

Spørsmål
11:35 - 11:45

Pause

11:45 - 12:25

Buss og opplæring

 • Rekrutteringsproblematikk
 • Ordning/ midlertidig ordning med lærlinger
 • Begrensning i antall km?
 • Hvorfor stille strengere krav på busslærling enn godslærling
 • Kryssløp som forsvant- konsekvenser

Innlegg ved Siv Madsen
Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest

Spørsmål
12:25 - 13:00

Rekrutteringsproblematikk - Debatt

 • Hva kan vi alle bidra med når det gjelder rekruttering
 • Politiske bidrag
 • Bransjens bidrag

DEBATT - og tiltak
 
13:00 - 14:00

Avslutning og lunsj

Foredragsholder

Erik Haugane

Styreleder - Virtur AS

Siv Madsen

Daglig leder - Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest

Einar Grotaas

Fagsjef - Drivkraft Norge

Reidar Mikkelsen

Dag Terje Langnes

Seksjonssjef - Statens vegvesen Trafikant og Kjøretøy

Per Olav Hetland

Havarikommisjonen
Katrine Grinerud

Katrine Grinerud

Førsteamanuensis - Nord Universitet

Dag Erik Sommerud

Avdelingsleder - Hønefoss videregående skole