Tungbilkonferansen m/julebord 2023

Tungbilkonferansen m/julebord 2023
Tirsdag 28. - 29. november
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Ordinær pris 5 590,00
Medlemspris 4 490,00
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24.11.2023
Meld meg på

Tungbilkonferansen m/julebord 2023

Tungbilgruppen i NOORSI avholder årlig konferanse for instruktører som arbeider med opplæring på tunge kjøretøy.

Like viktig er det for Tungbilgruppen å ivareta de som driver etterutdanning for yrkessjåfører på tungbil, så dette er en vesentlig del av konferansen. 

Hvert år er det lagt opp til hyggelig middag med sosialt samvær og nettverksbygging.

Sett av disse dagene til nyttig oppdatering fra myndighetene og andre- og ikke minst- ha det hyggelig sammen med kolleger fra bransjen!

Godt faglig program - nettverksbygging - hyggelig middag - sosialt arrangement - julebord - minglig.

VEL MØTT!
Program

----- Tirsdag 28. nov -----

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Myndighetenes time

Samferdselsdepartementet 
 • Lærer mangel
 • Ny lærerutdanning
 • Utdanning på kort og lang sikt
 • Forutsigbarhet førerprøver


Vegdirektoratet
 • Høring og konsekvenser
 • Utdanning på kort og lang sikt
 • Forutsigbarhet førerprøve
 • Ny karantenetid?


Statens vegvesen - Tilsyn
 • Om tilsyn
 • YSK-status og retningslinjer, endringer?
 • Traktor, YSK?
 • Endring av art 36 nr 2 "Manuell registrering av aktivitet på sjåførkort" - herunder krav om etterregistrering


Paneldebatt Myndigheter og bransjepersoner
Spørsmål
​​​
14:00 - 14:20

Pause

14:20 - 15:10

Simulator – Status og nye muligheter

 • Pedagogisk mulighet
 • Enkle simulatorer -muligheter?
 • Kreativ bruk
 • Øving på det som ellers er vanskelig å «øve på»

Innlegg ved Erik Haugene - Virtur AS
Spørsmål og diskusjon
15:10 - 15:20

Pause

15:20 - 16:00

Hele transportbransjen sliter, hva nå?

 • Mangel på sjåfører
 • Årskull, årsaker, barrierer
 • Lønns og arbeidsvilkår
 • Utdanning av tungbil- sjåfører og lærere

Innlegg v/
Spørsmål og diskusjon
16:00 - 16:10

Pause

16:10 - 17:00

Kjøretøy og energi

Tungbil og fremtidens energi
 
 • Hydrogen som drivstoff
 • Økonomi i hydrogen
 • EL-lastebiler utopi?

Innlegg v/
Spørsmål
17:00 - 17:00

Slutt

19:30 - 23:00

Konferansemiddag 

----- Onsdag 29. november -----

09:00 - 09:40

Direktiv/Forordning - er bransjen bevisst på dette?

 • Trafikksikkerhetsdirektivet
 • Hva omhandler direktivet, en oversikt
 • Forordning

Innlegg v/ Reidar Mikkelsen, tidl Team Trafikkskole
Spørsmål
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:45

Språkutfordringer ved tungbilopplæring og førerprøve

 • Utfordringer og argument
 • Brev til SVV fra tungbilgruppen
 • Svar fra SVV
 • Veien videre med språk-krav

Innlegg v/
Spørsmål og diskusjon
10:45 - 10:55

Pause

10:55 - 11:35

Havarikommisjonen Transport

 • En aktuell ulykke tilknyttet førersystem
 • Konklusjoner

Innlegg v/
Spørsmål
11:35 - 11:45

Pause

11:45 - 12:20

Buss og opplæring

 • Midlertidig ordning med lærlinger
 • Begrensning i antall km
 • Hvorfor stille mye strengere krav på busslærling enn godslærling
 • Kryssløp

Innlegg v/ Opplæringskontor
Spørsmål
12:20 - 13:00

Regodkjenning av trafikklærere og instruktører YSK

 • Regodkjenning- status
 • Hvor langt er arbeidet kommet
 • Innhold og krav

Innlegg v/
Spørsmål
13:00 - 14:00

Avslutning og lunsj

Foredragsholder

Erik Haugane

Styreleder - Virtur AS