Waterhole Ringerike

Waterhole Ringerike
Tirsdag 14. februar
08:00 - 09:30
Sted
USN - Universitetet i Sørøst-Norge, Bredalsveien 14, Hønefoss
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 13.02.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Waterhole Ringerike

 Kulturforskjeller beskrevet med humor!
«How culture shapes behaviours – Cracking the Norwegian Code»

Julien bruker humor for å beskrive kulturelle særegenheter og gjør oss mer bevisst på hvordan vi oppfatter andre og hvordan vi blir oppfattet. Ved hjelp av morsomme historier og illustrasjoner lærer du om verbal og ikke-verbal kommunikasjon, uttrykkelse av følelser og uskrevne sosiale normer og verdier som påvirker måten vi interagerer på.
Du lærer å være mer bevisst på hvordan din væremåte kan oppfattes - eller misforstås - av internasjonale kunder, medarbeidere eller venner. Du blir mer komfortabel og bedre på å kommunisere i et internasjonalt miljø. Dette foredraget er også et uunnværlig verktøy for utenlandske medarbeidere som vil forstå den norske kulturen bedre.
Program
08:00 - 08:25

Frokost og mingling

08:30 - 09:30

Foredrag

Foredragsholder
Julien S. Bourrelle

Julien S. Bourrelle

Julien S. Bourrelle
er utdannet rakettforsker fra fem forskjellige land. I dag holder han foredrag om hvordan vi kan dra bedre nytte av mangfold, ved å øke vår forståelse for hvordan norsk atferd oppfattes, og ved å hjelpe mennesker fra alle kulturer med å kommunisere bedre.
Samarbeidspartnere