Møte i Nannestad Næringslivsforum

Møte i Nannestad Næringslivsforum
Torsdag 12. oktober
14:00 - 16:00
Sted
Nordby Maskin, Åsvegen 309, 2033 Åsgreina
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 05. oktober 2023

Møte i Nannestad Næringslivsforum

Velkommen til Næringstreff for Nannestad!

Tema for møtet: Innspill Masterplan 2050 – for planlegging og realisering av fremtidens Nannestad.

Masterplanen 2050 Nannestad er en helhetlig langsiktig strategi for utvikling av næringslivet og handelens potensial i hele Nannestad gjennom hele året.
Målet er at gjennom en helhetlig planlegging, utvikling og realisering av Nannestad vil man kunne jobbe mot et felles må fra både kommune og næringsliv
Masterplan skal bidra til å skape forutsigbarhet for næringsutvikling og kommunen gjennom å sette klare mål for utviklingenog bidra til å skape legitimitet og forankre det hos myndigheter og andre sentrale aktører.
 
Vi inviterer næringslivet til å jobbe med visjon, mål og retningslinjer for planlegging og av fremtidens Nannestad og skape en tettere dialog i Nannestad sitt næringsliv.

Det vil bli kjørt flere arbeidsmøter hvor vi inviterer både aktører fra næringslivet og politikere til å kunne bygge en samlet Masterplan for Nannestad 2050.

Bli med å ta del i fremtidens Nannestad og møt opp for å gi dine innspill fra din bransje! Jo flere bransjer vi har med jo bedre blir planen!

Vi gleder oss til å se akkurat deg der!