Sikker kjøring i tunneler – kurs i tunnelsikkerhet for trafikklærere

Sikker kjøring i tunneler – kurs i tunnelsikkerhet for trafikklærere
Torsdag 23. mars
09:00 - 16:00
Sted
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal
Pris
Pris 2 900 kr
Påmeldingsfristen er utløpt

Sikker kjøring i tunneler – kurs i tunnelsikkerhet for trafikklærere

Rogaland brann og redning og VIA Cluster arrangerer «Sikker kjøring i tunneler» for trafikklærere. Kurset handler om å forstå kjøring i tunneler under normale forhold, og hvordan håndtere en eventuell tunnelbrann. 

Det finnes omtrent 1200 veitunneler i Norge. Branner og ulykker i tunneler er noen av de vanskeligste hendelser som norske trafikanter vil kunne oppleve.

Etter kurset vil du ha økt kunnskap om forhold som gjelder tunnelsikkerhet, og være bedre rustet til å håndtere en tunnelbrann.

Læringsutbytte:
Deltakeren får kunnskap om:
  • Tunnelenes infrastruktur
  • Forhold som kan føre til en uønsket hendelse i tunnel
  • Selvredningsprinsippet og nødetatenes rolle

Deltakeren vil forstå:
  • Begrensninger og muligheter knyttet til selvredningsprinsippet med utgangspunkt i tunnelenes infrastruktur
  • Hvordan tolke situasjonen, forstå faresignaler og handle i tråd med situasjonen
  • Nødetatenes rolle, samt deres muligheter og begrensninger knyttet til innsats
Program
09:00 - 16:00

Torsdag 23. mars

09:00-09:15 Velkommen til kurs

09:15-10:00 Tunnelenes infrastruktur
* Type tunnel, lengde, stigningsgrad, sikkerhetsutrustning og nødutganger

10:00 Pause

10:15-11:00 Forhold som kan medføre brann i tunnel
* Varmgang i bremser, kjøreadferd, trafikkbilde og farlig gods

11:00 Pause

11:15-12:00 Sikker adferd ved hendelse i tunnel og
nødetatenes rolle

* Selvredningsprinsippet, tolke situasjonen, forstå faresignaler, agere i tråd med situasjonen
Veitrafikksentralen, brann, helse og politi

12:00-12:45 Lunsj

12:45 Transport til Tunnelsenteret

13:00-15:00 Praktiske øvelser i Tunnelsenteret:
Befaring
– Innføring i Tunnelsenterets infrastruktur
Spilløvelse
– Trafikkulykke med røykutvikling og evakuering i toløpstunnel
Debriefing og refleksjon i plenum

15:00-16:00 Evaluering av pilotkurset, plenum og
skjema