Medlemsmøte

Torsdag 02. februar
12:00 - 13:00
Sted
Teams
Pris
Gratis
Registreringsfrist er utløpt

Medlemsmøte

Egen agenda kommer i forkant av møtet.
Har du saker? Send oss forslag til: post@ok-landsforening.no