AKAN-seminar 15.februar i Norveg

AKAN-seminar 15.februar i Norveg
Onsdag 15. februar
09:00 - 13:00
Pris
Ordinær pris 1 990,00
Medlemspris 1 690,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 13.02.2023
Registreringsfrist er utløpt

AKAN-seminar 15.februar i Norveg

Faksimile Akan Norge

I samarbeid med Elcom AS, Sparebank1 SMN og AKAN Kompetansesenter inviteres det til et halvdagseminar på Norveg med følgende fokus:
 

Rusmiddelbruk og spill i arbeidslivet - Det handler om å bry seg 
Å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill kan være et viktig bidrag til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, redusere sykefravær, forhindre frafall i arbeidslivet og ivareta et godt omdømme. Det handler først og fremst om å bry seg og ta vare på vår viktigste ressurs – folka våre.

Arbeidsplassen er en arena vi møtes og ser hverandre regelmessig over tid, og hvor vi både kan stille krav og vise omsorg for hverandre. Det er rammer som egner seg godt for å både jobbe forebyggende, men også ivareta medarbeidere og tilby hjelp og støtte. Når noen får utfordringer med rusmidler eller spill kan det få negative konsekvenser for jobben.
 
 
På denne samling vil du få kunnskap om; 
- Hvordan du kan jobbe systematisk med forebygging som en del av HMS-arbeidet. 
- Hvordan problematisk bruk av rus og spill kommer til syne på jobb og når du bør reagere. 
- Hvordan gå frem dersom du er bekymret for en medarbeider. 
- Hvordan du som arbeidsgiver kan følge opp en medarbeider med utfordringer knyttet til rusmidler eller spill. 

Det blir en kombinasjon av foredrag og refleksjons- og diskusjonsoppgaver.
Ine Weum og Stian Fjerdingen, seniorrådgivere i Akan kompetansesenter drar oss gjennom dagen som vi tror vi gi masse kunnskap og bevissthet om temaet.

Elcom AS skal fortelle om hvordan de har implementert AKAN og hva det betyr for dem som bedrift.

Sparebank1 SMN løfter frem betydningen av AKAN i sin organisasjon

Oppmøte/registrering fra kl 0830

Vi avslutter samlingen med lunsj. Anfør derfor om det er matallergier som må hensyntas.
Samarbeidspartnere