Invitasjon til lunsjmøte

Invitasjon til lunsjmøte
Torsdag 02. februar
10:00 - 12:00
Sted
Fauske Hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 01.02.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Invitasjon til lunsjmøte

Har du eller din bedrift behov for kompetanseutvikling?

Fauske Næringsforum og Nordland Fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om hvordan mulighetene er for etter- og videreutdanning. 

Vi er med i et kompetansenettverk "Kompetansepilot Salten" hvor vi i samarbeid med ulike aktører legger til rette for at ansatte får tilgang til relevant kompetanse.  

Rask endring i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring,
og tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak for din virksomhet/bedrift, samt at vi ønsker å koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningsløp.

Prosjektleder for "Kompetansepilot Salten" John Howard Bottolfsen kommer til Fauske denne dagen for å informere oss om mulighetene som finnes.

Møtet inkluderer lunsj

For å unngå matsvinn - må vi ha tilbakemelding om du blir forhindret fra å møte.