BYGGEBØRS: SENTRUMSUTVIKLING - I ET BÆREKRAFTSPERSPEKTIV

BYGGEBØRS: SENTRUMSUTVIKLING - I ET BÆREKRAFTSPERSPEKTIV
Torsdag 26. januar
12:00 - 18:00
Sted
SNK, Verdal
Pris
Ordinær pris 2 495,00
Medlemspris 1 495,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 23.01.2023
Registreringsfrist er utløpt

BYGGEBØRS: SENTRUMSUTVIKLING - I ET BÆREKRAFTSPERSPEKTIV

VELKOMMEN TIL BYGGEBØRS INNHERRED 2023

Innherred Næringsforening arrangerer, i samarbeid med Verdal og Levanger kommune, det årlige fagseminaret Byggebørs Innherred.

Dagen fylles med inspirasjon, foredrag, diskusjoner og faglig påfyll for alle som er interessert i samfunnsbygging, byutvikling og bolyst. 

Vi henter inspirasjon fra ett av Norges mest frittenkende arkitektbyråer, Snøhetta, som har bred erfaring med sentrumsutvikling for mindre byer. De har satt seg inn i tidligere planer for Levanger og Verdal, og byr på sine mulighetsprespektiver for regionen vår.

Vi får en oversikt over de planer og prosjekter som foregår i kommunene nå og i tiden fremover.

Vi lærer og blir oppdatert på rammer og vilkår.

Gjennom dagen kaster vi lys på de tema som er viktig for bransjen akkurat nå og i tiden fremover. 

Underveis byr vi på lett servering og dagen avsluttes med pizza og hyggelig, sosialt samvær utover kvelden.

Sett av datoen og meld deg på allerede nå.

Påmeldingen er nå stengt. Etternølere kan ta kontakt på ingrid@innherrednf.no.

Priser:
1495,- pluss moms for medlemmer av INF
2495,- pluss moms for ikke-medlemmer


Påmeldt så langt: 
Arcon Prosjekt AS
(Flere deltakere)
Arkplan AS  
BDO
(flere deltakere)
Berg Eiendom Levanger AS (Flere deltakere)
Berg Økonomi AS  
Bindegruppen AS  
Bolig Eiendom AS 
(Flere deltakere)
Boligbyggelaget Midt  
Boligbyggelaget TOBB
Bygmakker Handel AS  
Byggmester Binde AS  
Caverion Norge
(Flere påmeldte)
Coop Midt-Norge AS
Cowi AS
DNB Bank ASA

EiendomsMegler 1 (Flere deltakere)
Elman AS
Frent AS
Fs Maskin AS 
(Flere deltakere)
Franzefoss Minerals AS
Fæby Bryggeri AS
Grande Entreprenør AS  
Gilstad Eiendom AS 
HRP AS 
(Flere deltakere)
J K E Design Levanger AS
Innherred Entreprenør AS
Innherred Næringsforening 
(Flere deltakere)
Innherred Renovasjon (Flere deltakere)
Kjell Lian AS (Flere deltakere)
Kjølen og Nydal Bygg
Kubikk ventilasjon AS (Flere deltakere)
Kvernmo AS (Flere deltakere)
K4 Invest AS
Lafopa Industrier AS

Lag entreprenør AS  
Landshaug Utbygging AS
Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS
Levanger kommune
(flere deltakere)
Lokalmegleren NT AS (flere deltakere)
Mediehuset Innherred Salg
Mikael Wik AS

Norconsult AS (Flere deltakere)
Nordbohus Utvikling AS (Flere deltakere)
Normilk AS
Norsk Konstruksjonsrådgivning AS  
Overhalla Hus AS
Retura IR AS  
Rostu Bolig AS
Rørleggern Verdal AS
Røstad Entreprenør AS 
(Flere deltakere)
S-Rør AS  
Sebo Boliger AS  
Securo AS  
Snøhetta
Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS
Stiklestad Eiendom AS
(Flere deltakere)
Stiklestad Hagesenter AS
Stiklestad Hotell AS
Storborg Østre
Spera AS
Tindved Kulturhage AS 
(Flere deltakere)
TINE SA  (Flere deltakere)
Trøndelag fylkeskommune (Flere deltakere) 
Trondheim kommune
T-Rør AS
Verdal kommune 
(Flere deltakere)
Aasen Sparebank
(Listen oppdateres manuelt, så det kan ta litt tid før bedriften din vises her)

 
Program
12:00 - 12:40

Snøhetta: Stedsutvikling på rurale premisser - Levanger og Verdal

Et av Norges mest kjente, anerkjente og fritenkende arkitektfirma har sett på tidligere planer for Verdal og Levanger og satt bysentrumene våre inn i sitt perspektiv. Arkitekt Marius Hauland Næss ser på hvilke muligheter som finnes og hvordan vi kan omgå begrensninger. Kan småbyer som Verdal og Levanger skille seg ut i mengden?
 
Presentasjon ikke tilgjengelig.
12:40 - 13:10

Hvilke bykvaliteter ønsker vi oss - Problemstillinger og mulighetsrom

Gunhild Kvistad og Antonios Markakis representerer Verdal og Levanger kommune, og trekker byutviklingen helt ned i det konkrete. 

Last ned presentasjonen her.
13:10 - 13:30

Byggenæringens plass i det grønne skiftet

Trondheim kommune har jobbet godt med byutvikling over mange år. Foredragsholder Kristian Dahlberg Hauge forteller hvordan Trondheim jobbet målrettet med å samhandle med og spille på bygg- og anleggsnæringen for å nå sine mål på klima, miljø og bærekraft. 

Last ned presentasjonen her.
13:30 - 14:15

Minglemat

Vi setter av tid til å treffes over en liten matbit, mellom foredrag og innslag.
14:15 - 14:45

Uro i verden og politikken - Bygg og anleggsnæring i forandring?

Når det er uro i verden påvirkes markedet blant annet gjennom tilgangen på nok og kvalifisert arbeidskraft og eksempelvis bruk av digitalisering. Samtidig må vi ha økt søkelys på klima og bærekraft/energi. Audun Otterstad, direktør for EBA Trøndelag hever blikket og ser på det store bildet.
 
Last ned presentasjonen her.
14:45 - 15:15

Bygg- og anleggsanalysen. Bærekraftig utvikling skaper verdi

BDO har et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer i privat og offentlig sektor. Siden 2018 har de systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data for den norske bygg- og anleggsbransjen, og hvilke faktorer som påvirker denne. Hilde Løseth og Stig Forr er foredragsholdere med gode analyser om store spørsmål.

Last ned presentasjonen her.
15:15 - 15:30

Boligtrender fremover

Eiendomsmegler 1 gir sine vurderinger av hvordan innherredsbyggen vil leve og bo i årene fremover. Avdelingsleder John Arne Hoven innleder.

Last ned presentasjonen her.
15:30 - 15:45

Boligsosial bærekraft

Sebo Boliger, ved Ivar-Andre Årstadvold-Pedersen, forteller om konseptet «Kompisbrygga» på Levanger Brygge og hvorfor det sosiale aspektet i boligutvikling har fått de til å tenke nytt. De vil videre ta oss med i en refleksjon over faktorer som bidrar til sosial bærekraft i prosjektene.

Last ned presentasjonen her.
15:45 - 16:00

Større utbygginger i Levanger kommune

Hva bygges og hva planlegges i Levanger kommune? Enhetsleder Håvard Heitstad gir en oversikt over planene for byen og kommunen.

Last ned presentasjonen her.
16:00 - 16:15

Større utbygginger i Verdal kommune

Hva bygges og hva planlegges i Verdal kommune? Bård Kotheim, leder for teknisk drift presenterer en oversikt over planene for byen og kommunen.

Last ned presentasjonen her.
16:15 - 16:45

Minglepause

16:45 - 17:15

Omstilling i byggebransjen - Henger vi med her på Innherred?

Det foregår en stor omstilling i byggebransjen. Hvilke trender og krav påvirker hvordan vi konkurrerer, kontraherer og utfører prosjekt? Regionleder ved Sweco, Tor-Erik Helgesen belyser relevante prosjekt for å se det i kontekst.

Last ned presentasjonen her.
17:15 - 17:45

Bærekraft og gjennomføringsmodeller i byggeprosjekt

Rune Venås fra Trøndelag Fylkeskommune diskuterer innkjøpsmakta, gjennomføringsmodeller og bærekraftige bygg, samt presenterer en oversikt over aktuelle prosjekter.

Last ned presentasjonen her.
17:45 - 18:00

Husbanken runder av

Foredragsholder
Marius Hauland Næss

Marius Hauland Næss

Leder for nordisk region, Snøhetta
Antonio Markakis

Antonio Markakis

Byplanlegger, Levanger
Gunhild Kvistad

Gunhild Kvistad

Byplanlegger, Verdal
Kristian Dahlberg Hauge

Kristian Dahlberg Hauge

Direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune
Hilde Løseth Modell

Hilde Løseth Modell

Leder for bærekraftstjenester region Midt, BDO
Stig Forr

Stig Forr

partner BDO
Audun Otterstad

Audun Otterstad

Direktør EBA Trøndelag
John Arne Hoven

John Arne Hoven

Avdelingsleder, Eiendomsmegler 1
Ivar-Andre Årstadvold-Pedersen

Ivar-Andre Årstadvold-Pedersen

Salg- og markedssjef, Sebo Boliger
Håvard Heistad

Håvard Heistad

Enhetsleder, Levanger kommune
Bård Kotheim

Bård Kotheim

Leder for teknisk drift, Verdal kommune
Tor-Erik Helgesen

Tor-Erik Helgesen

Regionleder, Sweco
Vegar Furunes

Vegar Furunes

Daglig leder, BoMidt
Rune Venås

Rune Venås

Eiendomssjef ved Trøndelag fylkeskommune