TEMADAG: PRODUKTUTVIKLING OG ERSTATNINGSPRODUKTER

TEMADAG: PRODUKTUTVIKLING OG ERSTATNINGSPRODUKTER
Onsdag 27. september
09:00 - 14:15
Sted
Link sendes påmeldte
Pris
Ordinær pris 3 750 kr
Medlemspris 3 000 kr
Student 200 kr
Påmeldingsfristen er utløpt

TEMADAG: PRODUKTUTVIKLING OG ERSTATNINGSPRODUKTER

Produktutvikling og erstatningsprodukter er et tema som opptar næringsmiddelindustrien i stor grad nå om dagen. Det er søkelys på befolkningens helse og bærekraft. Hvilke produkter og hva de inneholder er vesentlig for arbeidet med å påvirke forbruker til å ta de rette valgene når man er i butikken, kjøper fastfood eller er på restaurant. Det er et stort fokus i bransjen på å lage sunnere mat og da må utviklingen, evnen til å omstille seg og ikke minst råvarene være på plass. 

9:00 - 9:05
Velkommen ved TEMA

9:05 - 9:35
Søtningsmiddel – erstatning til sukker
Hvilke brukes mest i dag og hvilke er på vei inn i produksjonen?
IMCD, Inger Beate Bjerkholt og Luut Hermans
IMCD Norge AS en ledende distributør av unike og spesialiserte råvarer til kjemisk industri og tilsetningsstoffer til næringsmiddelindustrien i Norge 

9:35 – 10:05
Fetterstatning - utfordringer og muligheter
CALDIC, Jimmy Ekvall
Caldic tilbyr spesialingredienser og løsninger med høy merverdi. Deres innovative og bærekraftige løsninger innen biovitenskap og spesial kjemikalier for mat og det industrielle markedet er tilgjengelige via deres globale nettverk.

PAUSE: 10:05 – 10:30

10:30 – 11:00
Tekniske løsninger og muligheter
Foodtech, Raymond Wiig
Foodtech Industri er en ledende leverandør innen matindustri og vi leverer blant annet løsninger til bakeri-, kjøtt-, fisk-, fjærfe-, frukt og grøntindustrien. I tillegg jobber de innenfor pakking og veiing.

11:00 – 11:30
Produkter som er i tråd med Folkehelsemeldingen og forlaget til nye nordiske kostråd
Norsk forening for fedmeforskning, Mette Svendsen
Overvekt og fedme er et økende helseproblem både i Norge og ellers i verden. NFFF har som mål å fremme fedmerelatert forskning, undervisning og behandling i Norge, og representere norsk fedmeforskning internasjonalt. 

LUNSJ: 11:30 – 12:00

12:00 – 12:30
5 strategier for plantebaserede lanseringer, samt dykke ned i en produktutviklingsmodell for plantebaserede kjøttalternativer
Crispy Food, Kristian Bøgelund Hansen
Crispy Food er Danmarks største produsent av frokostblandinger og er en fusjon mellom Nakskov Mill Foods A/S og Crispy Food A/S. Sammen har de mer enn 100 års erfaring med å produsere og markedsføre frokostblandinger for merkevareeiere og Private Label.

12:30 – 13:00
Nye eplesorter og annen sortsutprøving
BAMA, Harald Osa
Bama sørger for at ferske produkter fra hele verden når ut til mange tusen kunder i hele Norge. Visjonen er å skape en sunnere og ferskere fremtid.

13:00 – 13:30
Innmat er god mat - en bærekraftig utnyttelse av hele dyret.
Nofima, Rune Rødbotten
Noen eksempler fra Nofima på vellykkede innovasjoner, blant annet med lunger i pølser.
Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat.

13:30 - 14:00
Spørsmål og avslutning