Årsmøte NOORSI 27.-28. april 2023 Scandic Seilet Molde

Årsmøte NOORSI 27.-28. april 2023 Scandic Seilet Molde
Torsdag 27. - 28. april
Sted
Gideonvegen 2, 6412 Molde
Pris
Gratis
Prisene blir lagt til ved tilvalg
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.03.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Årsmøte NOORSI 27.-28. april 2023 Scandic Seilet Molde


Innkalling til 33. Ordinære årsmøte i NOORSI

Det innkalles med dette til årsmøte i NOORSI, 27. april 2023 KL 13:30 på Scandic Seilet i Molde. Saker som skal behandles på årsmøte må være overlevert til styret innen 21. mars 2023.

Påmeldingsfrist til årsmøte skal være ved sekretariatet hender 21. mars 2023.

Årsmøtedokumenter iht. vedtektene vil bli utsendt ca. 14 dager før årsmøtet.

Program

-----27. april-----

09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 11:15

Medlemsmøte NOORSI

1000-1015 
Åpning ved Styreleder Bent Moldvær

1015-1115
Viktighet av korrekte forsikringer
Ved Gjensidige Forsikring

Representant fra Gjensidige kommer til medlemsmøtet
11:15 - 11:30

Pause

11:30 - 12:30

Medlemsmøte NOORSI

1130-1205
DIGIQUIP presenterer

-BRAREG -System for kontrollører 
-Digiquip sine øvrig tilbud
-Muligheter og nyheter


1205-1230
Ting skjer i sertifiseringsordningen. Viktig at medlemmene gir innspill!

-Mulig åpning for "alternative undervisningsformer" i modul 2 i stedet for klasserom, hva er og hva blir "fjernundervisning"?
-Nytt møte med mye rundt dette nå!
-Konsekvenser for sertifiseringsordningen?

-Nytt! Mulig krav til uavhengighet for utsteder av bevis. Hva vi, dette innebære?
Hvordan skal eksterne register klare å håndtere dette med uavhengighetskontroll?
Blir det i praksis et forbud/vanskelig å utstede bevis selv?
Hva er egentlig hensikten?

Hva skal NOORSI mene?
Hvordan skal NOORSI håndtere disse sakene opp mot myndighetene og partene?

 
12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 16:00

Årsmøte i NOORSI

18:30 - 19:00

Samling for årsmøtemiddag

19:00

Årsmøtemiddag

-----28. april-----

09:00

Frokost og hjemreise