Invitasjon til lunsjmøte med fokus på etter- og videreutdanning

Invitasjon til lunsjmøte med fokus på etter- og videreutdanning
Onsdag 23. november
08:00 - 10:00
Sted
Fauske Hotell
Pris
Gratis
Frokost er inkludert
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.11.2022
Påmeldingsfristen er utløpt

Invitasjon til lunsjmøte med fokus på etter- og videreutdanning

Har du eller din bedrift behov for kompetanseutvikling?

Fauske Næringsforum og Nordland Fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte om hvordan mulighetene er for etter- og videreutdanning. 

Vi er med i et kompetansenettverk "Kompetansepilot Salten" hvor vi i samarbeid med ulike aktører legger til rette for at ansatte får tilgang til relevant kompetanse.  

Rask endring i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring,
og tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak for din virksomhet/bedrift, samt at vi ønsker å koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningsløp.

Prosjektleder for "Kompetansepilot Salten" John Howard Bottolfsen kommer til Fauske denne dagen for å informere oss om mulighetene som finnes.

Møtet inkluderer frokost.