Samferdselskonferansen 2023

Samferdselskonferansen 2023
Tirsdag 21. november
09:00 - 16:00
Sted
Fauske hotell
Pris
Pris 1 950,00 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 20.11.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Samferdselskonferansen 2023

Ny Nasjonal Transportplan – Hva betyr det for Salten?


Nasjonal Transportplan (NTP) for 2025-2036 skal legges fram i 2024.

To konseptvalgutredninger for Nord-Norge har blitt lagt frem, og regjeringen har lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024.

Det er strengere økonomiske tider, og nye prioriteringskriterier.
 
 • Hva betyr dette for Salten?
 • Blir E6 gjennom regionen prioritert?
 • Blir Nord-Norgebanen realisert?
 • Kommer det flere tog på Nordlandsbanen?

Meld deg på årets Samferdselskonferanse i Salten allerede nå!
Hovedpunktene i programmet er klart.

Med oss har vi statssekretær Cecilie Knibe Kroglund som vil åpne konferansen, i tillegg til prosjektlederne for KVU Nord-Norge og KVU-Nord-Norgebanen. 

Ordstyrer, Per Gaute Pettersen, Salten Regionråd
Program
08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Åpning og kulturelt innslag

09:10 - 09:20

Velkommen til årets Samferdselskonferanse i Salten

ved nestleder i Salten Regionråd og Ordfører i Fauske Marlen Rendall Berg
09:20 - 10:00

Innledning

 • Regjeringens rammer for og arbeid med ny Nasjonal Transportplan 2025-2036 ved Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær Samferdselsdepartementet
 • De viktigste behovene og prosjektene i Nordland og Salten ved Marianne Dobak Kvensjø, fylkesråd for samferdsel Nordland Fylkeskommune
10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:30

Konseptvalgutredninger Nord-Norge (KVU Nord-Norge)

 • Presentasjon av KVU for transportløsninger i Nord-Norge ved Signe Eikenes, prosjektleder
 • Presentasjon av KVU Nord-Norgebanen ved Madeleine Kristensen, prosjektleder
 • Reaksjoner og innspill fra næringsliv 
  • Frank L. Jenssen, Norges Lastebileierforbund
  • Kristin Rognerud, prosjektleder ACE Green
11:30 - 12:10

Paneldebatt

Deltakere;
 • Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Knibe Kroglund (AP)
 • Mona Fagerås, Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitè (SV)
 • Fylkesråd Samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø (H)
 • Dagfinn Olsen, Stortingets Arbeids- og sosialkomitè (FRP)
 • Marlen Rendall Berg, Ordfører Fauske/Nestleder Salten Regionråd (SP)

Debatt; Ledet av Lars Fredrik Martinussen, Seniorrådgiver NHO Nordland.
12:10 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:30

Hva tenker Transportvirksomhetene inn mot ny Nasjonal Transportplan?

 • Hva skjer med riksvegene i Salten på kort og lang sikt? Statens vegvesen ved Maria Haga, NTP koordinator og Svein Bjørgo Larsen
 • Når og hvordan kan vi få realisert E6 i øvre Saltdal, Nye Veier AS ved Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør
 • Hvordan prioriterer Jernbanedirektoratet inn mot ny NTP ved Jernbanedirektoratet, Tor Nicolaisen
 • Hva gjøres på Nordlandsbanen de nærmeste årene? BaneNOR ved Thor Brækkan, Områdedirektør Område Nord
 • Hvordan vil Avinor bidra til gode og grønne løsninger for luftfarten Avinor ved Troels Sandreid, Lufthavnsjef Bodø lufthavn
14:30 - 14:50

Pause

14:50 - 15:55

Innspill og debatt

 • Hvilke behov har næringslivet The Quartz Corp, ved Cato Lund, Fabrikksjef
 • Beredskapsutfordringer i Salten Statsforvalteren i Nordland ved Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef
 • Hvilke hensyn bør vi ta i framtidige samferdselsprosjekt? Naturvernforbundet ved Holger Schlaupitz, fagsjef
 • Grunnleggende samferdselsbehov for regionens innbyggere Nexans Rognan, ved Karl Peter Johansen, Fabrikksjef

Debatt: Ledet av Elnar Remi Holmen, Adm.Dir BRUS
 
16:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning

ved Trine Stenvold, Daglig leder i Fauske Næringsforum
Foredragsholder

Cecilie Knibe Kroglund

Statssekretær Samferdselsdepartementet

Marianne Dobak Kvensjø

Fylkesråd for Samferdsel i Nordland Fylkeskommune

Signe Eikenes

Prosjektleder i KVU Nord-Norge

Madeleine Kristensen

Prosjektleder for KVU Nord-Norge banen

Frank L. Jenssen

Norges Lastebileierforbund

Kristin Rognerud

Prosjektleder ACE Green

Christian Altman

Kommunikasjonsdirektør, Nye Veier AS

Tor Nicolaisen

Jernbanedirektoratet

Thor Brækkan

BaneNOR, Områdedirektør Område Nord

Troels Sandreid

Lufthavnsjef Bodø Lufthavn

Asgeir Jordbru

Statsforvalteren Nordland, Fylkesberedskapssjef

Svein Bjørgo Larsen

Statens vegvesen

Maria Haga

NTP-koordinator Statens Vegvesen

Cato Lund

Fabrikksjef The Quartz Corp

Karl Peter Johansen

Fabrikksjef, Nexans Rognan

Holger Schlaupitz

Fagsjef Naturvernforbundet

Marlen Rendall Berg

Ordfører i Fauske kommune
Arrangører
Samarbeidspartnere

Deltakere
ELKEM ASA AVD SALTEN VERK
Ove Sørdahl
Fauske kommune
Mona Iren Wiik
Marlen Rendall Berg
Fauske Rør A/S
INDRE SALTEN OPPLÆRINGSKONTOR AS
Nico Håndverk Malermester Sten Yttervik AS
Sten Yttervik
Nordland Fylkeskommune
Linda Helen Haukland
Odd Inge Bardal
Øystein Nygård
Superb Design AS
linda hellervik
ØSTBØ AS
INDRE SALTEN ENERGI AS
Gisela Gulstad
FAUNA KF (NÆRING- OG STEDSUTVIKLING I FAUSKE)
Kristian Amundsen
iSalten Nett AS
Saltdal kommune
Runar Jensen
Bodø kommune
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen
Svein Arnt Uhre
Beiarn kommune
Andé Kristoffersen
Frank Movik
CargoNet AS
Miljøpartiet De Grønne Nordland
Håkon Møller
Gildeskål kommune
Bjørn Magne Pedersen
JERNBANEDIREKTORATET
Bodø Havn KF
Erlend Willumsen
Sørfold kommune
Bane NOR
Paul Agnar Røvik
Astrid Anthonsen
THE QUARTZ CORP AS
Rana Utvikling
Salten Regionråd
Kjersti Bye Pedersen
NHO Nordland
Anders Paulsen
Aina Fagereng
Bodø Næringsforum
Peter Bakkemo
Bodøregionens Utviklingsselskap
Kristin Haugen
Statens Vegvesen
Maria Haga
NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Glomfjord Hydrogen AS
Finn Nordmo
Fellesforbundet Transport Nord
Landsorganisasjonen i Norge
Geir Myrflott
POLAR QUALITY AS
Jan Robert Røli-Gjervik
Robert Johansen
HRP
Torgeir Bertheussen
Salten Aqua AS
Jarle Solemdal
John-Christian Andreassen
Bodø Energi AS
Øystein Wik
Tromskomiteen for jernbane
Vidar Eng
Hilde Sagland
Jernbane Nord AS
Gerd Karin Bjørhovde
Frits N. Jensen
Avinor
For Jernbane
Gunnar A Kajander
Statens vegvesen
Thomas Hansen Loe
Statsforvalteren i Nordland
Nexans
Fellesforbundet
NHO Nordland
Lars Fredrik Martinussen
Nordland Høyre
Stig Tore Skogsholm
Andre deltakere
Sten Strand
Jan-Folke Sandnes
Ine Hilling
Eivin H. Kantun Dokumentarfilmer