Samferdselskonferansen 2023

Samferdselskonferansen 2023
Tirsdag 21. november
09:00 - 16:30
Sted
Fauske hotell
Pris
Pris 1 950,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.11.2023
Meld meg på

Samferdselskonferansen 2023

Ny Nasjonal Transportplan – Hva betyr det for Salten?


Nasjonal Transportplan (NTP) for 2025-2032 skal legges fram i 2024.

To konseptvalgutredninger for Nord-Norge har blitt lagt frem, og regjeringen har lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024.

Det er strengere økonomiske tider, og nye prioriteringskriterier.
 
 • Hva betyr dette for Salten?
 • Blir E6 gjennom regionen prioritert?
 • Blir Nord-Norge banen realisert?
 • Kommer det flere tog på Nordlandsbanen?

Hold av tirsdag 21.november og meld deg på årets Samferdselskonferanse allerede nå! Programmet er under utarbeidelse.

Vi kan allerede nå røpe at vi har fått med oss statssekretær Cecilie Knibe Kroglund, som vil åpne konferansen på Fauske Hotell.  

Programmet er under utarbeidelse
Program
08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:15

Åpning og kulturelt innslag

09:15 - 10:00

Innledning om

 • Regjeringens rammer for ny NTP (statssekretær Cecilie Knibe Kroglund) 
 • Viktigste behov og prosjekter i Nordland og Salten (fylkesråd NN)
10:00 - 10:45

Presentasjon av transportvirksomhetenes faginnspill til ny Nasjonal Transportplan

 • Statens Vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Avinor
10:45 - 11:05

Pause

11:05 - 11:50

Oppspill til debatt med korte presentasjoner fra:

 • Næringsliv, transportører, Naturvernforbundet, regionen, beredskap, m.m.
11:50 - 12:10

Debatten ledes av Regiondirektør i NHO Nordland Hans Christian Hansson

 • Treffer transportvirksomhetene behovene i nord, og hvordan kan vi sikre gode samferdselsløsninger i ny NTP?
 • Stortingsrepresentanter
12:10 - 13:10

Lunsj

13:10 - 14:30

Presentasjon av Konseptvalgutredning Nord-Norge (KVU Nord-Norge)

14:30 - 14:50

Pause

14:50 - 15:20

Presentasjon av KVU Nord-Norgebanen

15:20 - 15:40

Spørsmål og debatt:

 • Hvilken innvirkning vil de to KVU-ene få for ny Nasjonal Transportplan og øvrig samferdselsutvikling i nord?
15:40 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Foredragsholder
Hans Kristian Hansson

Hans Kristian Hansson

Regiondirektør i NHO Nordland
Cecilie Knibe Kroglund

Cecilie Knibe Kroglund

Statssekretær
Arrangører
Samarbeidspartnere

Deltakere
Bodø kommune
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen
Rana Utvikling
NHO Nordland
Anders Paulsen
Bodøregionens Utviklingsselskap
Kristin Haugen
Bodø Energi AS
Øystein Wik
Tromskomiteen for jernbane
Vidar Eng
Hilde Sagland
Jernbane Nord AS
Gerd Karin Bjørhovde
Frits N. Jensen
sindre dcode test 22