Sjømatforum: Sjømat som driver for leverandørindustrien

Sjømatforum: Sjømat som driver for leverandørindustrien
Tirsdag 25. oktober
11:00 - 14:30
Sted
Slakteriet
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 26.10.2022
Påmeldingsfristen er utløpt

Sjømatforum: Sjømat som driver for leverandørindustrien

Lokale samarbeidsarenaer og nettverk mellom aktørene i sjømatnæringene er avgjørende for å sikre fremtidig vekst og leveranser. Sjømatforum er en arena som samler aktører innen fiskeri, havbruk, marine næringer og leverandører, med et felles mål for øyet. Utvikle Hammerfest som ledende sjømatdestinasjon i Nord-Norge. Hvordan øke leveransene, hvilke kontrakter og aktivitet står på trappene, hvilke verdikjeder eksisterer i industrien?

Alt dette får du høre mer om på dette sidearrangementet til Arctic Operations. Lunsjen serveres fra klokken 11.00

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 
 
Program
11:00

Lunsj og mingling

11:30

Velkommen til Sjømatforum

Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening
11:35

Ringvirkninger av sjømatnæringen i Finnmark

Roy Robertsen, Nofima
11:55

Paneldiskusjon: Unge stemmer i fiskerinæringen - Hvordan ser morgendagen ut?

Sigve Larsen, Kystdrift AS
Thomas Mosesen, TM Fisk
Eilif Willum Hansen, TM Fisk

Fasilitert av: Lars Bjørkli, Hammerfest Næringsforening
12:15

Marin Verdiskaping

Terje Wikstrøm, ordfører Hammerfest kommune
12:35

Pause og benstrekk

13:00

Lokale leveranser til sjømatnæringen, skaper arbeidsplasser på land

Odd Henriksen, Båt og Motor
13:20

Cermaq: Fremtidig aktivitet og kontrakter

Torgeir Nilsen, Cermaq
Beate Klemmetsen, Cermaq
13:40

Grieg Seafood: Fremtidig aktivitet og kontrakter

Willy Johansen, Grieg Seafood
14:00

O.M. Rønning Skipselektronikk - Fra lokale til internasjonale leveranser

Torbein Rønning, O.M. Rønning Skipselektronikk
14:20

Oppsummering og vi ses i kveld

Roman Fredriksen, Pro Barents