Aksjon BYPOLITIKK i Stavanger

Aksjon BYPOLITIKK i Stavanger
Torsdag 29. september
19:00 - 21:00
Sted
Flamingo, Søregata 30
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 28.09.2022
Påmeldingsfristen er utløpt

Aksjon BYPOLITIKK i Stavanger

HVA ER GOD BYPOLITIKK?

Norsk Sentrumsutvikling og Stavanger Sentrum AS jobber for å styrke bysentrum. Det engasjementet deler vi med politikerne, innbyggere og næringsdrivende i Stavanger! Nå inviterer vi til å 'stikke hodene sammen' og gjøre det tydeligere hva som må til av politiske ambisjoner for å styrke Stavanger sentrum i årene framover!

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerer vi derfor AKSJON BYPOLITIKK der vi avdekker hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum - og gi heder og oppmerksomhet til det partiet som fører den beste bypolitikken.

Vi inviterer nå til et første møte, der målet er å gi partiene nyttige innspill i sluttspurten av sitt programarbeid.

Kristin Gustavsen fra NSU / STAS presenterer sentrale elementer i en god bypolitikk som både er allmenngyldige for alle byer og spesifikke for Stavanger. Deretter blir det noen forberedte innlegg før det åpnes for kommentarer og innspill!

I møtet presenterer vi også for første gang en ny innbygger- og medlemsundersøkelse som gir viktige signaler for hvordan tiltak og utvikling blir mottatt og oppfattet. Gå ikke glipp av den :-)

Velkommen til en viktig kveld for Stavanger!
Foredragsholder
Kristin Gustavsen

Kristin Gustavsen

Daglig leder Stavanger Sentrum AS og adm.dir Norsk Sentrumsutvikling
Kristin er utdannet sivilarkitekt fra NTH/NTNU og har hatt ulike roller knyttet til sentrumsutvikling. Fra 1998-2011 ledet hun arbeidet med utviklingen av Stavanger Øst gjennom selskapet Urban Sjøfront AS. Deretter var hun 3,5 år i Stavanger kommune og ledet der arbeidet med ny sentrumsplan. I 2015 startet hun sitt eget selskap, med en rekke oppdrag innenfor byutvikling nasjonalt og nordisk. I dag er hun daglig leder i Stavanger Sentrum AS og prosjektleder for det offentlig-private CID-samarbeidet i Stavanger. Sommeren 2019 overtok Stavanger Sentrum AS administrasjonen av Norsk Sentrumsutvikling, med Kristin som adm.dir.