Aksjon BYPOLITIKK i Fredrikstad

Aksjon BYPOLITIKK i Fredrikstad
Torsdag 22. september
19:00 - 21:00
Sted
Quality Hotel, Nygata 2-6
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.09.2022
Registreringsfrist er utløpt

Aksjon BYPOLITIKK i Fredrikstad

HVA ER GOD BYPOLITIKK?

Norsk Sentrumsutvikling og Fredrikstad Næringsforening jobber for å styrke bysentrum. Det engasjementet deler vi med politikerne, innbyggere og næringsdrivende i Fredrikstad! Nå inviterer vi til å 'stikke hodene sammen' og gjøre det tydeligere hva som må til av politiske ambisjoner for å styrke Fredrikstad sentrum i årene framover!

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerer vi derfor AKSJON BYPOLITIKK der vi avdekker hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum - og gi heder og oppmerksomhet til det partiet som fører den beste bypolitikken.

Vi inviterer nå til et første møte, der målet er å gi partiene nyttige innspill i sluttspurten av sitt programarbeid.

Kristin Gustavsen fra NSU og Kjell Arne Græsdal fra Fredrikstad Næringsforening presentere sentrale elementer i en god bypolitikk som både er allmenngyldige for alle byer og spesifikke for Fredrikstad. Deretter deler sosiolog og samfunnsforsker, Guri Mette Vesty, noen erfaringer og råd knyttet til politikerrollen i lokal byutvikling, basert på tre tiårs praktisk forskning i norske byer, før det åpnes for kommentarer og innspill!

Velkommen til en viktig kveld for Fredrikstad!
Foredragsholder
Guri Mette Vestby.

Guri Mette Vestby.

Sosiolog og samfunnsforsker
Inntil 2020 var Guri Mette forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet med forskning på ulike tema knyttet til by- og stedsutvikling, attraktive sentrumsområder, offentlig-privat samarbeid,  medvirkning og deltakelse. Hun har gjennomført stedsanalyser, følgeforskning og evaluering i en rekke tettsteder og små- og mellomstore byer rundt om i landet. Driver i dag eget firma med analyser, rådgivning og foredrag på by- og stedsutviklingsfeltet.
Kjell Arne Græsdal

Kjell Arne Græsdal

Daglig leder Fredrikstad Næringsforening
Kjell Arne begynte i samhandlingsorganet Fredrikstad Utvikling i mars 2009 og var sentral i sammenslåingen av fem næringsforeninger, som ledet til etablering av Fredrikstad Næringsforening i 2013. Han ble ansatt som daglig leder og begynte umiddelbart å utvikle et konsept som ledet fram til sentrumsleder og etablering det kommersielle samarbeidet i Fredrikstad Sentrum. Han sitter i dag som styreleder i Norsk Sentrumsutvikling på andre året. Kjell Arne er utdannet innen økonomi og markedsføring og har sin yrkeserfaring fra ledelse innen IKT og i byggebransjen.
Kristin Gustavsen

Kristin Gustavsen

Adm. dir Norsk Sentrumsutvikling
Kristin er utdannet sivilarkitekt fra NTH/NTNU og har hatt ulike roller knyttet til sentrumsutvikling. Fra 1998-2011 ledet hun arbeidet med utviklingen av Stavanger Øst gjennom selskapet Urban Sjøfront AS. Deretter var hun 3,5 år i Stavanger kommune og ledet der arbeidet med ny sentrumsplan. I 2015 startet hun sitt eget selskap, med en rekke oppdrag innenfor byutvikling nasjonalt og nordisk. I dag er hun daglig leder i Stavanger Sentrum AS og prosjektleder for det offentlig-private CID-samarbeidet i Stavanger. Sommeren 2019 overtok Stavanger Sentrum AS administrasjonen av Norsk Sentrumsutvikling, med Kristin som adm.dir.