Lunsjmøte på San Sebastian - Hva betyr serveringsbransjen for det gode liv?

Lunsjmøte på San Sebastian - Hva betyr serveringsbransjen for det gode liv?
Torsdag 13. oktober
09:30 - 11:00
Sted
San Sebastian, Håkon den Godes Gate 2A, Levanger
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 11. oktober 2022

Lunsjmøte på San Sebastian - Hva betyr serveringsbransjen for det gode liv?

Vi evaluerer sommeren 2022 og ser på hva som gikk bra og hva vi kunne ha gjort bedre. Dette er vår første samling med fokus på serveringsbransjen og hva den betyr for det gode liv.  Her vil det komme flere saker på programmet men foreløpig:
  • Velkommen til San Sebastian - Hvilke tanker gjør eierne etter sin første sommer i vår by? Hvordan drives en større restaurant og hvilke muligheter ser de i Levanger?
  • Samarbeid med kommunen, hva ønsker vi oss enkeltvis og i fellesskap for å løfte utelivet? Vi håper å få med nøkkelpersoner fra kommune og Avarn Security for å fortelle om krav og prosedyrer, muligheter og begrensninger.
  • Samarbeid mellom bedriftene: hvordan kan vi neste år få til de store folkefestene som «noen» må være lokomotiv for, f.eks. næringsforeningen.
  • Utfordringer og behov: Hva sliter vi med og hva savner vi, hvordan kan vi løse dette. F.eks. hvordan får vi folk til å gå ut oftere i egen by, hele året?
  • Markedsføring av byen, hvordan når vi best frem til våre kundegrupper, spesielt lokalbefolkningen og studenter?
Etter møtet serverer San Sebastian en deilig lunsj