Workshop for kreative næringer/kulturaktører

Workshop for kreative næringer/kulturaktører
Torsdag 29. september
18:00 - 21:00
Sted
Kulturbanken Kreti og Pleti, Storgata 2, 2050 Jessheim
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 26. september 2022

Workshop for kreative næringer/kulturaktører

Hvordan kan vi sammen løfte kultur/kreative næringer i vår region?
 
  • Vi ønsker å samle aktører fra kulturbransjen og kreative næringer på Øvre Romerike for å se hvordan vi bedre kan bidra til nyskaping og utvikling innen denne bransjen i vår region.
  • Hvordan kan vi legge forholdene bedre til rette for kulturaktørene, og bidra til styrking av denne næringen i vår region?
  • Vi trenger derfor å samle flest mulig av dere «som vet hvor skoen trykker», hva er de største utfordringer, hvilke muligheter finnes, gode ideer og hva trenger dere hjelp til?
  • Vi håper at nettopp du har muligheten til å bidra under en workshop hvor vi ønsker å bli klokere på hva som skal til for at denne bransjen løftes i vår region!
 
  • Med kultur og kreative næringer mener vi; visuell kunst, musikk, artister, scenekunst, skuespillere, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film, spill etc.
 
  • Servering av enkel mat og drikke

Påmelding senest 26.september.


Velkommen!


Jon Henrik Solhei                                                             Runar Bålsrud
Kultursjef                                                                           Daglig leder
Ullensaker kommune                                                       Innovasjon Gardermoen