VGS konferansen 2023 27.-28. mars

VGS konferansen 2023 27.-28. mars
Mandag 27. - 28. mars
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotell og Congress, Hans Gaarders v 15, 2060, Gardermoen
Pris
Medlemspris 4 490 kr
Ordinær pris 5 590 kr
mva på deltakeravgiften
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24.03.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

VGS konferansen 2023 27.-28. mars

Fagkonferanse for sikkerhetsopplæring og risikovurdering i yrkesfaglige utdanningsprogram.

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til ny fagkonferanse, 27.-28. mars 2023
Arena for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling. Se tema og program nedenfor.

VGS gruppen i NOORSI jobber primært med samspillet i sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, utvikling av læreplaner, metodikk og materiell. Gruppen arrangerer årlig fagsamlinger for videregående skoler. Interessen for disse problemstillingene har vært sterkt økende, derfor arrangerer vi enda en gang en åpen fagsamling også for skoler som ikke er medlemmer, for å dele erfaringer i større bredde.
Se mer om vgs-gruppen på: www.vgsgruppen.no 

Arrangør er VGS gruppen i NOORSI.
Styret: STYRET I VGS Gruppen (noorsi.no)


* Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Program

------------27. mars 2023------------

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Åpning og velkommen!

 • Innledning
 • Status
 • Agenda
________________________________________________
 • Sikkerhetsopplæring og HMS-arbeid. 
 • Hvordan kan skolen gi merverdi til næringslivet?
________________________________________________
 • Presentasjon av utstillere

Innlegg ved Lars Nordvik - Fagsjef Noorsi
Innlegg ved utstillere
13:15 - 13:30

Pause

Benytt gjerne sjansen til å sjekke ut simulatoren.
13:30 - 14:30

Hva forventer Arbeidstilsynet fra skolen?

 • Hvordan griper Arbeidstilsynets regelverk inn i elevenes skolehverdag?
 • Hva innebærer etterlevelse og krav for skolen?
 • Ansvar og ansvarsfordeling.
 • Krav til risikovurdering, instrukser for farlige arbeidsmaskiner og farlige arbeidsoperasjoner
 • Behov for dokumentert og utstyrsspesifikk opplæring
 • Arbeidstilsynets tilnærming og reaksjoner

Innlegg ved Anne Sørum - Arbeidstilsynet

Innspill og spørsmål med svarpanel
14:30 - 14:40

Pause

14:40 - 15:10

Vil eleven ha utbytte av HMS fokus?

 • Videovisning av HMS uka m/intervju
 • Hvordan få til HMS uka?
 • Innhold og program til HMS uken
 • Intervju med elev om opplevelsen og utbytte.

Innlegg ved Geir Marstein - Kongsberg Videregående Skole

Spørsmål 
15:10 - 15:45

Hvordan benytte simulator?

 • Hvordan benytte simulator i et pedagogisk perspektiv?
15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:45

Forsvaret - Krigen i Ukraina

 • Hvorfor gikk Putin til krig mot Ukraina?
 • Hva er konsekvensene for Norge og Europa?

Innlegg ved Tormod Heier
19:00 - 23:00

Konferansemiddag

En bedre middag med hyggelig og godt sosialt samvær samt mingling og nettverksbygging

------------28. mars 2023------------

09:00 - 09:30

Sertifiseringsordningen for VGS

 • Aktuelle problemstillinger for videregående skoler
 • Endringer i sertifiseringsdokument /normer
 • Forslag /utspill fra Arbeidstilsynet 
 • Konsekvenser i VGS

Innlegg ved Ellington Wilkins fra ASAS Sertifisering AS
09:30 - 09:50

Pause med utsjekk

09:50 - 11:00

Dokumentert opplæring og læreplaner

 • Hvor er grensegangen mellom disse?
 • Hvordan kan vi organisere oversiktlig?
 • Praktisk gjennomføring.

Innlegg ved Lars Nordvik - Noorsi
 
 • Læreplaner som omhandler HMS & Sikkerhetsopplæring
 • Kompetansemål/fortolkninger/gjennomføring

Innlegg ved Hans Christian Elmholdt - LSI
11:00 - 11:10

Pause

11:10 - 11:40

Opplæringskontor for Videregående Skoler/Lærlinger

 • Opplæringskontorets rolle
 • Fremtidsutsikter
 • Fra elev til læretid
 • Utfordringer fors VGS og opplæringskontor

Innlegg ved Oddvar Larsen - Opplæringskontoret OPPTEK, Haugesund

Spørsmål og diskusjon
11:40 - 12:00

Kartlegging

 • Kompetansekartlegging
 • Utstyr situasjon
 • Tema

Innlegg ved Lars Nordvik
12:00 - 12:10

Pause

12:10 - 13:00

Arena for debatt og erfaringsutveksling

13:00 - 14:00

Lunsj

Vi avslutter konferansen med lunsj
Foredragsholder
Hans Christian Elmholdt

Hans Christian Elmholdt

Daglig leder - LSI
Styremedlem Sertifisertgruppen - Kran opplæring
Styremedlem HAVgruppen
Styreleder LSI
Tormod Heier

Tormod Heier

Professor v/Stabsskolen
Ekspertmedlem for NOKUTs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark i forbindelse med kvalitetssikring av den militære utdanningen ved de svenske og danske forsvarshøgskolene. Han er medlem av Nei til Atomvåpens faglige rådsutvalg, Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC), og FFIs Advisory Board på forskningsprogrammet «Beskyttelse av samfunnet». Heier var gjesteforsker ved Universitet i Oxford i 2017, og ble tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år.  
Oddvar Larsen

Oddvar Larsen

Opplæringskonsulent - OPPTEK
Ellington Wilkins

Ellington Wilkins

Revisjonsleder - ASAS Sertifisering AS
Lars Nordvik

Lars Nordvik

Fagsjef i Noorsi - Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse
Peter Ågren

Peter Ågren

DEVELOPING CUSTOMER PROCESSES - Tenstar simulation
Anne Sørum

Anne Sørum

Arbeidstilsynet

Geir Marstein

Kontaktlærer VG2 Anleggsteknikk
Kongsberg Videregående Skole - Avdeling Saggrenda