Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte
Tirsdag 13. september
09:00 - 11:00
Sted
Møterom Brage, VIP-senteret, Verdal
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 12.09.2022
Registreringsfrist er utløpt

Ekstraordinært årsmøte

Kjære medlemmer

I siste årsmøter for Verdal Næringsforum (VNF) og Næringsforeningen i Levanger (NFiL) 30. mars 2021 ble det i begge foreninger vedtatt at styrene skulle opprette en arbeidsgruppe og iverksette en prosess som skulle danne grunnlaget for en eventuell sammenslåing mellom foreningene.

Siden da har arbeidsgruppen jobbet med mandatet og har etter fire grundige møter før sommeren utarbeidet en rapport for hvorfor en sammenslåing er ønsket, hvilke konsekvenser det vil ha og hvordan sammenslåingen bør skje. Videre er det utarbeidet en fusjonsplan og vedtekter for den nye foreningen.

På bakgrunn av arbeidsgruppens anbefaling og dokumenter, vedtok styrene i begge foreninger tirsdag 09.08.2022, at spørsmålet om sammenslåing er klart for behandling i ekstraordinære årsmøter. Vi inviterer derfor deg som medlem til å være med å ta denne beslutningen:

Møte:   Ekstraordinært Årsmøte 2022
Dato:     Tirsdag 13. september 2022
Tid:        Kl 0900-ca 1100
Sted:     Møterom Brage, 2. etg, VIP senteret, Neptunvegen 6, Verdal.

Næringsforeningen i Levanger inviterer til sitt ekstraordinære årsmøte samtidig i samme bygg, i et annet møterom. Hvis minst 2/3 av medlemmene i begge foreningene stemmer for sammenslåing, vil vi fra det øyeblikket tilhøre samme forening og møtet fortsetter i fellesskap med medlemmer fra NFiL for valg av nytt styre og valgkomite. Skulle det ikke bli 2/3 flertall i en eller begge foreninger, avsluttes årsmøtet uten valg.

Det blir enkel servering.Saksliste:
Sak 1: Konstituering

a) Valg av møteleder
b) Godkjennelse av innkalling og saksliste
c) Valg av protokollfører
d) Valg av 2 personer for underskrift av protokoll

Sak 2 Sammenslåing av Næringsforeningen i Levanger og Verdal Næringsforum

a) Sammendrag av arbeidsgruppens rapport, fusjonsplanen, nytt navn og nye vedtekter for Innherred Næringsforening
b) Avstemning om sammenslåing på bakgrunn av gjennomgåtte dokumenter
c) Godkjenning av navneendring fra Verdal Næringsforum til Innherred Næringsforening

Hvis godkjent vedtak om fusjon til Innherred Næringsforening: felles fortsettelse av møte med medlemmene fra nå innfusjonerte Næringsforeningen i Levanger.

Sak 3 Valg i Innherred Næringsforening
a) Nye styremedlemmer
b) Ny valgkomite

Sak 4 Orientering nytt budsjett for 2022 Innherred Næringsforening


Vel møtt!

Påmeldte så langt:
Aker Solutions
Ecopro AS
Byggmakker Handel AS
Lafopa Industrier AS
TESS NORD AS
Kvernmo AS
Stiklestad Hagesenter AS
Comfort S-Rør AS
Sparebank 1 SMN (Flere deltakere)
Berg Økonomi AS (flere deltakere)
Berg Eiendom Levanger AS
Securo AS
Lagnes og Bakkan Blikkenslager AS
Fides AS
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
Trønder-Avisa AS
NTE Marked AS
Verdal Kommune
Wow Medialab AS (Flere deltakere)
Proneo AS
Spera AS
Franzefoss Minerals AS
Caverion
Norfrakalk AS
Fæby Bryggeri AS (Flere deltakere)
Pop-Korn AS
NTE Elektro AS
Securo AS
Sveberg Rør AS
Alu Rehab Trøndelag AS
Frøseth AS
Danske Bank
G&E Entreprenør AS
Grande Entreprenør AS
Grande Eiendom Holding AS
Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS
Tindved Kulturhage AS