Invitasjon til etableringsmøte for Landbruksforum

Invitasjon til etableringsmøte for Landbruksforum
24
August
15:00 - 17:00
Sted
Bryggerhuset på Frøtvedt, Frøtvedtveien 30, 3474 Åros
Pris
Gratis

Påmelding
Påmeldingsfrist: 19. August 2022
Meld meg på

Invitasjon til etableringsmøte for Landbruksforum

Asker Næringsforening vil etablere LANDBRUKSFORUM – en arena for samhandling og kommunikasjon mellom landbruket og Asker Næringsforening. Vi har flere ganger erfart at det vil være nyttig med en samlende kommunikasjonskanal til offentlige kontorer og politikere, samt en arena for å knytte kontakter og etablere samarbeid. Asker Næringsforening ønsker å bidra til enda mer verdiskapning, økt sysselsetting, styrket lokal matforsyning og sikkerhet, utvikling av ny næring, teknologiske løsninger og til at forbrukeren får flere og bedre produkter.

Vi inviterer inn til et åpent etableringsmøte på Bryggerhuset på Frøtvedt, og vil i dette møtet presentere hva som er tankene bak nettopp denne etableringen, samt at vi ønsker dialog med aktørene.

Vi har etablert andre bransjeforum, og Landbruksforum er tenkt bygget på samme lest hvor vi kan dele erfaringer, samt diskutere felles utfordringer og barrierer. Det kan også arrangeres faglig samlinger basert på innspill fra forumet med faglig påfyll og aktuelle inviterte fra Landbrukskontor, kommune og andre relevante fora. På denne måten vil vi bli en bedre samarbeidspartner og forsterke vår verdi som medlemsorganisasjon.

Asker Næringsforening er i en unik situasjon og har svært god kontakt med Asker kommune, Landbrukskontor og andre offentlige instanser. Som talerør, pådriver og samarbeidspartner forventes det at vi er oppdatert.

Enkel servering og kaffe.

Vi håper du har anledning til å delta på dette etableringsmøtet.