Føreropplæringskonferansen 2022

Føreropplæringskonferansen 2022
Torsdag 24. - 25. november
09:00 - 14:30
Sted
Scandic Hell Hotel
Pris
Gratis
Du finner prisene i påmeldingen.
Registreringsfrist er utløpt

Føreropplæringskonferansen 2022

Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022!

Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24.-25. november 2022.

Forum for trafikkpedagogikk (FFTP) arrangerer vanligvis den norske føreropplæringskonferansen annethvert år, men i 2020 ble konferansen utsatt grunnet korona-pandemien. Forrige konferanse ble dermed gjennomført i 2018, så vi gleder oss til å møtes igjen i 2022!

Trafikklærerprofesjonen i raskt omskiftelige tider
  • En bærekraftig føreropplæring for fremtiden
  • Trafikklærerprofesjonen inn i fremtiden
  • Påfyll av kunnskap, klokskap og nyttig informasjon

Påmelding og program
Gå til fftp.no for påmelding og priser.

Last ned programmet her.

I samarbeid med Norges Trafikkskoleforbund, Statens vegvesen, Trafikkforum, NAF, Nord Universitet og Oslo Met.