Samferdselskonferansen i Salten

Samferdselskonferansen i Salten
Onsdag 02. november
09:00 - 16:00
Sted
Scandic Fauske Hotell
Pris
Pris 1 500,00
Prisen er eks mva
Påmelding
Påmeldingsfrist: 31.10.2022
Registreringsfrist er utløpt

Samferdselskonferansen i Salten

Tema for årets Samferdselskonferanse i Salten er; Framtidas transportløsninger.

Krav til klima, miljø og nullutslippsløsninger setter nye rammer for samferdselen. Hvordan påvirker dette utviklingen av infrastruktur og transportløsninger i Salten?

Ny teknologi skaper nye muligheter, både for miljøvennlige, smarte og mer behovstilpassede transportløsninger. Hvilke utviklingsmuligheter finnes og hvordan kan vi ta dem i bruk?

Hvordan kan vi gjennom ny design, teknologi/digitalisering og nye energiløsninger utvikle samferdselsløsninger i regionen.

Salten har gode eksempler på næringsaktører og offentlige aktører som tilpasser seg nye krav og utvikler nye løsninger for transport og samferdsel med virkninger langt utenfor egen region.

Ordstyrer: Per Gaute Pettersen, Prosjektleder Samferdsel i Salten, Salten Regionråd

Dette og mer til er tema på årets konferanse.
Program
08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Velkommen v/ Ordfører Marlen Rendall Berg

09:10 - 09:20

Musikalsk innslag ved Hannelise Dahl

09:20 - 10:20

Krav til klima, miljø og nullutslippsløsninger setter nye rammer for samferdselen. Hvordan påvirker dette utviklingen av infrastruktur og transportløsninger i Salten?

 • Framtidas samferdsel i Nordland v/ Fylkesråd transport og infrastruktur Monika Sande, Nordland fylkeskommune
 • Nye rammer og behov – bærekraft og miljø​​​​​​ v/ Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen, NHO Transport og logistikk
 • Nye teknologiske muligheter v/Siri Vasshaug, Seniorrådgiver Statens Vegvesen
10:20 - 10:30

Spørsmål og kommentarer

10:30 - 10:50

Pause

10:50 - 11:50

Ny teknologi skaper nye muligheter, både for miljøvennlige, smarte og mer behovstilpassede transportløsninger. Hvilke utviklingsmuligheter finnes, og hvordan kan vi ta dem i bruk?

 • Tilrettelegging for grønn landtransport i Salten,​v/ Programleder Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram
 • Intelligente transportsystemer (ITS) v/ Seniorrådgiver Karl Magne Nilsen, Statens vegvesen
 • Grønt luftfartsprogram ​​​​​v/ Leder Innovasjon og utvikling v/Jan Petter Steinland, Luftfartstilsynet.
 • KVU Nord-Norge og Nord-Norgebanen,​v/Prosjektleder/Sjefsingeniør Signe Eikenes, Statens vegvesen.  
11:50 - 12:00

Spørsmål og kommentarer

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:45

Næringsaktører og offentlige aktører som tilpasser seg nye krav og utvikler nye løsninger for transport og samferdsel med virkninger langt utenfor egen region

Innovasjon og utvikling i sektoren
 • LUP-Innovative anskaffelser gir nye muligheter, v/Anita Skog, Innovasjonspådriver Leverandørutviklingsprogrammet LUP, NHO
 • Smartere Transport gjennom ny teknologi, v/Rune Eiterjord, Prosjektleder Smartere Transport Bodø
 • Løsninger for flyplassdrift - fra Bodø til verden, v/Roar Skogstad, Head of Sales & Business Development, Opscom Systems AS
 • Tilrettelegging for nye transportløsninger v/Erlend Willumsen, Markeds- og utviklingssjef Bodø Havn KF
14:00 - 14:10

Spørsmål og kommentarer

14:10 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Fortsettelse

 • Vestfjordfergene: Ny teknologi med vekstmuligheter, v/Stein Andrè Herigstad-Olsen, Adm.dir., Torghatten AS
 • Hvordan møter Cermaq framtidas transportutfordringer, v/Ståle Slemmen, Leder for logistikk, Cermaq
 • Hvordan møter Iris framtidas transportutfordringer v/ Marcus Samuelsen, IT-sjef IRIS Salten og v/Jacob Opshaug, Logistikk og utviklingsleder Retura IRIS
 • Hvordan møter Coop Nordland framtidas transportutfordringer v/Cicilie Schjølberg, Markedssjef Coop Nordland.
15:15 - 15:25

Spørsmål og kommentarer

15:25 - 15:30

Oppsummering og vel hjem

Trine Stenvold, Daglig leder i Fauske Næringsforum
Samarbeidspartnere