Hantverksekonomi

Hantverksekonomi
Tisdag 28. juni
08:30 - 09:15
Plats
Digitalt event
Pris
Gratis  
Anmälning
Sista anmälningsdag 27. juni 2022

Hantverksekonomi

Världsekonomin påverkas av krigssituationen som råder i Ukraina, vilka följder kan det få för dig som är Hantverkare?
Många av er har säkert redan märkt av prishöjningar, tyvärr har vi nog inte sett slutet på effekterna. Det som vi hör mest om på nyheterna är;
•    Snabbt stigande inflation
•    Räntehöjningar
•    Energipriser som rusar
•    Brist på vissa råvaror och livsmedel
Vi har tagit hjälp av Handelsbankens macroekonom Lars Henriksson som ska hjälpa oss att ge deras syn på vad vi har att vänta oss under det närmaste året.
Även vår egen ekonomichef Per Dalin deltar och kommer med några tips för just våra medlemmar. 
Föredraget beräknas pågå i ca 25 minuter, sedan följer en frågestund.