Leverandørkonferanse: Havvind

Leverandørkonferanse: Havvind
Mandag 23 mai
08:00 - 11:00
Sted
Bodegaen. Høvleriet
Pris
Gratis

Leverandørkonferanse: Havvind

Næringsforeningen Haugalandet, Norwegian Offshore Wind, Deep Wind Offshore og franske EDF-R inviterer lokale leverandører og samarbeidspartnere til frokostmøter på Høvleriet i Haugesund og hos SKL på Stord.   


Deep Wind Offshore og EDF-R vil legge frem sine planer, og høre hvordan lokale selskaper kan passe inn i disse. EDF-R vil presentere sine prosjekter i Frankrike, hvor utbygging av havvind er kommet betydelig lenger enn i Norge. Det vil også gå inn på muligheter for norsk leverandørindustri på det franske markedet, med eksempler på norske selskaper som allerede er inne.  

Trykk her for påmelding

Med tunge industrielle eiere i ryggen og i partnerskap med den franske energigiganten EDF-R vil Deep Wind Offshore utvikle og eie flytende og bunnfaste havvindparker. Deep Wind Offshore er bygget på lokale verdier, og er opptatt av lokal tilstedeværelse og nærhet til produksjonsområdene. For å drive prosjektene fremover, vil selskapet involvere mulige leverandører så tidlig som mulig.  
   
EDF Renewables er en ledende internasjonal aktør innen fornybar energi, med en brutto installert kapasitet på 13,8 GW på verdensbasis. EDF-R opererer hovedsakelig i Europa og Nord-Amerika, men fortsetter å vokse ved å flytte inn i lovende fremvoksende regioner som Brasil, Kina, India, Sør-Afrika og Midtøsten.   
  
I tillegg har Deep Wind Offshore invitert inn representanter fra Aibel til møtet i Haugesund for å snakke om omstillingsevnen til industrien på Haugalandet og i Sunnhordland – særlig når markedet blåser i nye retninger.  
 
Program:
Bodegaen, Høvleriet 0800 – 1100  
Frokost fra Diggin serveres fra 0800-0830   
Presentasjoner fra Deep Wind Offshore og EDF-R  
Presentasjon fra Norwegian Offshore Wind  
Lars Inge Hellestveit Aibel AS – Direktør Modification and Yard services