Frokostmøte med Skien kommune - Datasenter til Grenland

Frokostmøte med Skien kommune - Datasenter til Grenland
Tirsdag 31. mai
08:00 - 09:45
Sted
Brekkeparken, Skien
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 23.05.2022
Registreringsfrist er utløpt

Frokostmøte med Skien kommune - Datasenter til Grenland

Som en del av Industriuka og i samarbeid med Grenland Næringsforening inviterer Skien kommune til frokostmøte 31. mai i Brekkeparkens store aula.

Tema: Hvilke ringvirkninger ga Facebooks etablering i Luleå?

Anders Granberg (bildet) er tidligere etableringssjef i Luleå og var prosjektleder i etableringen av det første hyperscale datasenteret der. Han kommer og forteller hva slags ringvirkninger Facebooks etablering ga for Luleå og hele Norrbotten.
Norrbotten regionen i Sverige ligger kanskje 10 år foran Grenland i forhold til å realisere mulighetene for næring og industriutvikling i det grønne skiftet. Det hele startet med regionens datasenterstrategi som ble utarbeidet i 2014 og tok virkelig fart etter etableringen til Facebook.

Vi inviter til foredrag og dialog rundt mulighetene som ligger i det grønne skiftet og store etableringer.

Enkel frokost. Gratis.

Les mer om Industriuka her
Foredragsholder
Anders Granberg

Anders Granberg

Samarbeidspartner