Examensutställning EX:UT

Examensutställning EX:UT
Fredag 20. maj - 22. maj
Plats
Venue 81, Drottninggatan 81 i Stockholm
Pris
Kostnadsfritt  

Examensutställning EX:UT

Under två års tid har 35 blivande hantverkare studerat, fördjupat sina kunskaper och fått arbeta med sina framtida yrken på Hantverksakademin. De har alla olika inriktningar. Gemensamt för dem alla är att de arbetar med händerna. Och de för nu hantverkstraditionen rakt in i framtiden.
På deras och Hantverksakademins examensutställning EX:UT kan du nu detaljstudera deras examensprojekt.
Välkommen till EX:UT.

Läs mer på:
hantverksakademin.se
 
Program
00:00

Öppettider EX:UT

Fredag–söndag 20–22 maj 
Öppettider:
Fredag 13–16
Lördag 10–17
Söndag 10–14