PÅFYLL: Blikk for bedre beslutninger

PÅFYLL: Blikk for bedre beslutninger
Fredag 09 september
11:30 - 13:15
Sted
Quality Maritim Hotel - Salongene
Pris
Medlemspris 500,00
Ordinær pris 1 000,00
Mva tilkommer deltakeravgift
Påmelding
Påmeldingsfrist: 08.09.2022
Registreringsfrist er utløpt

PÅFYLL: Blikk for bedre beslutninger

Registreringsfrist er utløpt
Ledere som får bedre oversikt over nettverkene sine, blir satt i stand til å ta bedre strategiske beslutninger.

Bedrifter må utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere for å skape verdier. Relasjoner fungerer også som brohode til andre aktører, og bedriften opererer dermed i et nettverk av relasjoner hvor den må navigere etter beste evne.

Viktige beslutninger er knyttet til å samhandle med og påvirke andre i nettverket. En måte å forstå hvordan ledere tar beslutninger i nettverk, er å forstå deres nettverksbilder. Et nettverksbilde er en beskrivelse eller visualisering av hvilke aktører som er viktige for bedriften og hvordan relasjoner til disse aktørene henger sammen.

Prosessen med å visualisere nettverksbilder er et godt verktøy for å hjelpe ledere til å forstå kompleksiteten som påvirker deres forretningsrelasjoner.
Økt oversikt gir bedre grunnlag til å foreta prioriteringer og valg.

Det serveres fiskesuppe med brød og kaffe.
Hjertelig velkommen til et nyttig PÅFYLL!
Foredragsholder
Morten Høie Abrahamsen

Morten Høie Abrahamsen

Førsteamanuensis BI - Campus Stavanger
Institutt for markedsføring