Behov for endringer og utvikling i virksomheten?

 Behov for endringer og utvikling i virksomheten?
19
Mai
15:30 - 18:00
Sted
Torvveien 4, Asker
Pris
Gratis  

Påmelding
Påmeldingsfrist: 18. Mai 2022

Behov for endringer og utvikling i virksomheten?

Hvordan skal du som leder gjennomføre endringer i din bedrift, hvilke utfordringer vil du møte og hvilke ferdigheter og teknikker bør du ha for å få til endringene?

Koronapandemien har fremskyndet en rekke endringer som vil berøre mange bedrifter. I dette nettverket for omstilling vil man høre fra erfarne ledere som har vært igjennom endringsprosesser og som deler sine erfaring og læring i diskusjon med nettverket. Her vil du få råd og tips på endringsprosesser og hvilke utfordringer og muligheter endring innebærer. Det vil være mulighet til å stille spørsmål og diskutere med de andre i gruppen.

Program
 • Innledning ved Steinar Bustad & møteleder Knut Haakon Nilsen
 • Endringsledelse; hvorfor og hvordan? ved Lis Pedersen Strøm
  • Med bakgrunn i sin lange ledererfaring og i tillegg en fersk executive master i endringsledelse fra   BI, gir Lis en introduksjon til hva som skiller ledelse av større endringsprosesser fra ledelse generelt.  Hun kommer også med noen konkrete råd og tips til hvordan gjennomføringen av omstillingsprosesser kan planlegges.
 • Menneskeperspektivet – trivsel og mening er stikkord, ved Lene Holstad
  • Lene vil dele av sine erfaringer fra operativ drift hvor endringer har vært en sentral del av hverdagen for de hun har hatt personalansvar for. Arbeidsområdene hun har jobbet med er IKT, økonomi og virksomhetsstyring, HRM, HMS og kvalitet, salg- og marked, utbygging og prosjektledelse. Hun er utdannet siviløkonom med internasjonal bedriftsledelse som spesialisering med solid erfaring innen forretningsutvikling og kontinuerlig forbedringsprosjekter.
 • Ta kontroll over IT med virtuell CIO (IT-sjef) ved Frank Veum
  • Frank vil benytte sin brede kompetanse og erfaring til å gi konkrete råd i hvordan mellomstore selskap kan strømlinje, samt kostnadseffektivisere bedriftens IT.
 • Oppsummering ved Steinar Bustad & Knut Haakon Nilsen


Hvem treffer du:

Lis Pedersen Strøm, Lis har jobbet med endringsledelse på individ- og organisasjonsnivå i hele sin karriere.  Hun var direktør for kommunikasjon og konseptutvikling i Sats fra starten i 1996 frem til 2008, da hun begynte som adm. direktør i Grete Roede as.  Både Sats og Roede har livsstilsendring som kjernevirksomhet, og begge selskaper har vært i kontinuerlig endring, i en bransje i stor endring.

Lene Holstad, Lene har god kjennskap til endringsprosesser og vil dele av sine erfaringer om hva som er viktig å ha fokus på. Hun har jobbet med endringsledelse som operativ leder med personalansvar både i privat og offentlig sektor. Siden 2002 har hun i stor grad vært innleid som interimleder i en rekke selskaper og bransjer.


Frank Veum, Frank har 15 års erfaring innen IT ledelse i en rekke store selskap som TANDBERG, Cisco og ISS. De siste 4 årene har han benyttet sin kompetanse til å hjelpe selskap i å restrukturere, samt gjennomføre komplekse digitaliseringsprosjekter.

Møteleder er Knut Haakon Nilsen, fra Coda Advice. Knut Haakon har jobbet i over 30 år i bransjer med store endringer. Han har hatt lederstillinger selskaper som Lilleborg, Narvesen og Telenor. Han driver nå bedriftsrådgivning innen ledelse, forretningsutvikling og strategi gjennom sitt selskap Coda Advice.

Nettverk for omstilling er en del av Asker kommunes koronatiltak for lokalt næringsliv. Målgruppe er ledere i små og mellomstore bedrifter med 5 eller flere ansatte fra Asker bedrifter. Nettverkssamlingen er gratis og åpen for alle.

Møtet gjennomføres av Asker Næringsforening i samarbeid med Interim Norge AS.