Bebop & Business

Bebop & Business
06
Juli
00:00
Sted
Magazinet, Quality Hotel Grand Kongsberg
Pris
Kun konferanse 1 490,00
VIP-pakke 1 2 490,00
VIP-pakke 2 2 490,00
Full pakke: 2 990,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 05. Juli 2022

Bebop & Business

Gjennom temaet «Hvorfor går vi på jobb», ønsker vi å belyse områder som motivasjon, ledelse, verdier, drivkraft, mot, mestring og arbeid i en sosial, samfunnsmessig og økonomisk utvikling.

Hva er det jobben betyr for den enkelte og vedkommendes identitet? Ser jobblivet annerledes ut i 2022 enn i 2010 og hvordan blir det i fremtiden? Vil valgene i større grad preges av verdivalg og samfunnsansvar fremover? Påvirker ekkokamre og algoritmer vår tenkning rundt dette?

Hva gjør at noen utsetter seg for krevende arbeid; økonomisk, fysisk eller mentalt – og andre velger trygghet og rutine som sin vei? Hva med de som faller utenom? Noen jobber med områder som har en større samfunnsmessig betydning, Hva er motivasjonen for å drive med dette? Ville det ikke vært enklere å velge noe annet?

På Bebop & Business bestreber vi minst mulig bedriftspresentasjoner og mest mulig personlige fortellinger, samtaler og diskusjoner, kombinert med kulturelle overraskelser.

VIP-pakke 1:  Konferanseavgift inkl. lunsj, VIP-treff med servering (inkl. 2 bonger) i Jazzboksen og åpningskonsert.

VIP-pakke 2:  Konferanseavgift inkl. lunsj, VIP-treff med servering (inkl. 2 bonger) i Jazzboksen og Chris Holsten-konsert.

Full pakke: Konferanseavgift inkl. lunsj, VIP-treff med servering (inkl. 2 bonger) i Jazzboksen, åpningskonsert og Chris Holsten-konsert.
Samarbeidspartner