Invitasjon til lag og foreninger til Kongsberg Agenda

25
Juni
10:00 - 16:00
Sted
Magasinparken / Tinius Olsensgate / Tråkka
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 09. Mai 2022

Invitasjon til lag og foreninger til Kongsberg Agenda

I sin helhet vil arrangementet skape lokal stolthet samt løfte teknologibyen Kongsbergs merkevare på landsbasis. Byen og regionen står foran en betydelig vekst de neste årene. Dagene vil derfor også bidra til å øke stedsattraktiviteten for byens innbyggere og mulige innflyttere.

I denne forbindelse vil vi også vise frem mangfoldet og tilbudet av lag, klubber, foreninger og organisasjoner i området, både for besøkende og innbyggere.

Plass og informasjon rundt rigging vil bli sendt ut etter påmeldingsfrist. Plass til rådighet vil være avhengig av antall påmeldte og hvilken ønsker som meldes inn.  Kontaktperson: Daniel Fodstadhagen tlf:40455613   -   
Daniel.fodstadhagen@knf.kongsberg.no