Frokostmøte

Frokostmøte
Onsdag 30. mars
08:00 - 09:30
Sted
Fauske
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24.03.2022
Registreringsfrist er utløpt

Frokostmøte

Vi inviterer til frokostmøte med tema  "Et mer demensvennlig samfunn"

Vi blir stadig eldre, og vi ser allerede at utviklingen av demens, eller kognitiv svikt i samfunnet er økende. 

Statistikken ifølge www.demenskartet.no sier at det bor ca 230 personer med demens bare i Fauske kommune. Flere av disse er relativt unge med god fysisk helse. Det kan derfor være svært vanskelig å vite hva en selv kan gjøre i møte med personer rammet av demens.

Sykdommen er fortsatt tabubelagt.

Nasjonalforeningen for Folkehelsen har som mål å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet. 

Her kan vi i samarbeid med næringslivet, helsetjenesten og frivillige jobbe sammen for å skape gode trygge lokalsamfunn for alle.

Hvordan kan vi møte dette i fremtiden?

Vi ønsker å ruste næringslivet for å møte fremtidige utfordringer rundt dette. 

Vi er svært glad for å ha fått med oss tre engasjerte innledere;
 
  • Nina Tande Hansen som representerer Nasjonalforeningen for folkehelse og Fauske Demensforening. Nina vil gi en kort innføring i hva demens er, og hvordan ansatte i næringslivet kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av deres tilbud/tjenester.
     
  • Siv Helskog representerer Gode Øyeblikk, som er en privat helse- og omsorgstjeneste med spesialkompetanse innenfor demens. Siv Helskog vil fortelle om hvordan de bruker miljøbehandling og personsentrert omsorg i møte med det enkelte mennesket. Vi vil også få en orientering om deres tjenester og tilbud, samt høre erfaringer fra mange års samarbeid med Meløy kommune
     
  • Hege Ruud fra Heges Matopplevelser som vil orientere om hvorfor mat er viktig for eldre, og for personer med demens. Mat skaper minner og gode opplevelser. I tillegg ser Hege også kobling mot hvordan vi kan engasjere eldre og frivillige opp mot Salten Mat Festivalen - det handler til syvende og sist om matglede.
Foredragsholder

Nina Tande Hansen

Er med i styret i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fauske demensforening
Nasjonalforeningen for folkehelsen Fauske demensforening arbeider for å fremme folkehelsen og forebygge sykdom.  De bidrar med ulike aktiviteter for alle aldersgrupper, trivselsfremmende tiltak for personer med demens og innsamling til forskning. De samarbeider med andre lag- og foreninger samt profesjonelle aktører

Foreningen ble stiftet 1992 og har i dag 86 medlemmer

Siv Helskog

Gode Øyeblikk
Siv er sykepleir og medeier i Gode Øyeblikk AS. Hun har allsidig erfaring som sykepleier - fra både hjemmetjeneste og sykehjem. Hun har jobbet som leder på ulike nivå.

Siv har lang erfaring innenfor demensomsorgen og har spesialkompetanse innenfor feltet. Hun har i tillegg videreutdanning innenfor Forebyggende Helsearbeid, hverdagsrehabilitering, lungesykdommer og palliasjon.

Si har et brennende engasjement for aktivitet, og det gir henne en enorm motivasjon å få lov til å bidra til mestring og en aktiv hverdag for brukerne.

Hege Ruud

Heges Matopplevelser
Hege Ruud er utdannet kokk og er lidenskapelig opptatt av lokal og ureist mat. Inspirasjon til matlagingen finner hun i og fra den nordnorske naturen. Jakt, fiske og å høste fra naturens eget spiskammer er en naturlig del av arbeidet.