Bransjekonferansen 2022

Bransjekonferansen 2022
Mandag 12. - 13. september
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotell og Congress, Hans Gaarders v 15, 2060, Gardermoen
Pris
Medlemspris 4 290 kr
Ordinær pris 5 390 kr
Påmeldingsfristen er utløpt

Bransjekonferansen 2022

Velkommen til bransjekonferansen 2022

Bransjekonferansen har i en årrekke vært en samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som har interesse av sakkyndig kontroll, sertifisert og dokumentert opplæring i Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. 

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på norske arbeidsplasser. 

Konferansen skal være en positiv og god debattarena mellom myndigheter, sertifiseringsorgan, opplæringsvirksomheter, kontrollvirksomheter og utøvende parter i sertifiseringsordningen. 

Bransjekonferansen kjøres som i 2021 parallelt med Personløfter og Utleiekonferansen,  med felles messe/maskinutstilling, middag/underholdning og sosialt samvær.

Mulighet for UTSTILLERPLASS som i 2021
KUN FÅ UTSTILLERPLASSER LEDIG

Priser

Stand type 1 Liten      kr  5.000,- (ca. 3x2 m = 6 m²)
Stand type 2 Stor       kr  7.500,- (ca. 5x2 m = 10 m²)
Stand type 3 XL          kr 10.000,- (ca. 6x3 m = 18 m²)

- ta kontakt med Tone på 33 30 99 40 eller tone@noorservice.no for utstilling/stand.
Program

Program

----------Mandag 12. september----------

11:00 - 11:30

Åpent for registrering

11:30 - 12:30

Lunsj i restaurant (utstillingshall åpen fra kl 12)

12:30 - 12:45

FELLES -Velkommen- Åpning

Felles for Bransjekonferansen og Personløfter og Utleiekonferansen
 • Velkommen
 • Kort om bransjene og utfordringer
 • Orientering om arrangement og utstilling

Ved Audun T. Sætre, ADM Direktør NOORSI
12:45 - 13:45

FELLES - MARKEDSTIMEN

MARKEDSTIMEN ved Prognosesenteret

Det er uro i mange bransjer når det gjelder marked og fremtidsutsikter!

Vi har derfor fått med oss en av de kjente Sjeføkonomene i Norge,  Nejra Macic som en time skal ta for seg prognoser og fremtidsutsikter for norsk næringsliv!

-Norsk økonomi og utsiktene fremover

-Bygg og anleggsmarkedet, hva har skjedd

-Bygg og anleggsmarkedet, fremtidsutsikter

-Byggekostnader, status og fremtidsutsikter

-Andre forhold av betydning for bransjene

Innlegg ved Sjeføkonom Nejra Macic, PROGNOSESENTERET

Spørsmål
13:45 - 14:00

FELLES Pause

14:00 - 14:20

BRANSJEKONFERANSEN - REVIDERTE Opplæringsplaner

Reviderte opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring, modul 2 og 3
 • Arbeid med planene
 • Status
 • Konkrete konsekvenser for gjennomføring av modul 2 og modul 3
 • Endring av klasser

Innlegg ved  Lars Nordvik,  Fagsjef NOORSI

Spørsmål
14:20 - 15:00

DISKUSJON/DEBATT - BRANSJEKONFERANSEN

VIKTIG! Retningslinjer for e-læring og fjernundervisning i sertifisert opplæring
 • Uklarheter som er og har vært i bransjen
 • Hva er lov og hva er ikke lov?
 • Hva er hva, fjernundervisning, videomøte, webinar, e-læring mm
 • Hva mener bransjen
 • Hva skal tillates, hva er egnet til sikkerhetsopplæring?
 • Hva mener myndighetene?
 • Hva mener sertifiseringsorganene?


DEBATT med mulighet for innspill til myndigheter, sertifiseringsorgan og bransjene.
15:00 - 16:00

FELLES - UTSTILLERTID

Alle utstillere samlet i egen hall.
Nytt i år: UTSTILLING UTE MED STORE LIFTER
16:00 - 16:50

FELLES - AKTUELL JUS

Aktuelle juridiske problemstillinger relevante for våre bransjer

Blant annet:
 • Den nye Åpenhetsloven, dette må man være oppmerksom på -  konsekvenser
 • Ansvar dersom barn/ungdom kommer inn på byggeplass/farlige maskiner med ulykke som konsekvens. Fersk alvorlig dom fra høyesterett!
 • HMS Ansvar og konsekvens

Ved Torkild Aschehoug, Advokat Grette AS

Spørsmål
16:50 - 18:30

FELLES - UTSTILLERTID

Alle utstillere samlet i egen hall
19:30 - 21:30

FELLES - KONFERANSEMIDDAG MED UNDERHOLDNING

Sosialt samvær, middag, mingling, nettverksbygging.

 

----------Tirsdag 13. september----------

09:00 - 09:40

FELLES - Fagtema KONTROLL OG IT

Bransjefelles system for maskiner og kontroll
 • OM Digiquip
 • Digiquip Kontroll /overgang BRAREG
 • Muligheter for bransjene i et felles system!
Innlegg ved bla Jan Helge Maurtvedt, DIGIQUIP 

Aktuelle problemstillinger for sakkyndig kontroll
 • Diskusjon- behov for "utstyrsspesifikk" opplæring også for kontrollører?
 • Like kontroller?

Innlegg ved Ellington Wilkins, ASAS SERTIFISERING

Spørsmål og diskusjon
09:40 - 09:50

Pause

09:50 - 10:30

BRANSJEKONFERANSEN - ARBEIDSTILSYNET

Myndighetenes Time - Arbeidstilsynet
 • Status sertfiseringsordningen
 • Regelverk og retningslinjer
 • Revisjoner av dokumenter mm

Innlegg ved Tore Jeppe Sørhaug, Arbeidstilsynet 

Spørsmål og diskusjon
10:30 - 11:30

FELLES - UTSTILLERTID

Alle utstillere er samlet i egen hall
Nytt i år: UTSTILLING UTE MED STORE LIFTER
11:30 - 11:50

FELLES - KOMPETANSE

KursAdministrasjon og kompetanseregistrering
 • Status digitale bevis og PLF beviset
 • Besparelser for medlemmene
 • Bransjefelles løsning
 • Nasjonalt Kompetanseregister
Ved Personløfterforeningen (PLF) og NOORSI
11:50 - 12:00

Pause

12:00 - 13:00

BRANSJEKONFERANSEN - DAGSAKTUELLE SAKER I SERTIFISERINGSORDNINGEN

Aktuelle saker innen sikkerhetsopplæring
Det er akkurat nå mange aktuelle saker oppe i sertifiseringsordningen
 • Nye opplæringsplaner sendt ut juli 2022, hva er nytt?
 • Status G11 saken - hva med sertifiserte bevis?
 • PTIL - Krav til opplæring i hh til hele kap 10 i Forskrift om utførelse av arbeid (nytt)
 • Status G5 i sertifisert opplæring 
 • Innspill fra de sertifiserte virksomhetene
Innlegg ved  Hans Christian Elmholdt. LIFTING SAFETY INTERNATIONAL
 
 • Fagforum gjenopprettet av bransjene/ bransjeorganisasjoner og partene
 • Prosessdialogen med Arbeidstilsynet i juni 2022, staus
 • Oppsumering
Spørsmål og diskusjon / innspill /oppsummering
v/ NOORSI
13:00 - 14:00

Lunsj og hjemreise

Felles lunsj og hjemreise.