Farlig Gods Konferansen 2022

Mandag 05. september - 06. september
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotell og Congress, Hans Gaarders v 15, 2060, Gardermoen
Pris
Ordinær pris 5 390,00
Medlemspris 4 290,00
Påmelding
Påmeldingsfrist:  
Meld meg på

Farlig Gods Konferansen 2022

Velkommen til Farlig Gods Konferansen 2022.

Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG) har fra 2019 videreført Farlig Gods Konferansen som tidligere ble avholdt av DSB. 

DSB er med videre i programkomiteen for konferansen.

Farlig Gods Konferansen er en årlig konferanse.


Fra 2022 - MED UTSTILLING for firma tilknyttet farlig gods bransjen!

Ønsker du utstilling/ stand? Rimelige priser og god eksponering!
Ta kontakt med tone@noorservice.no - telefon 33 30 99 40


 
Program

FORELØPIG PROGRAM

----------MANDAG 5. SEPTEMBER----------

11:30 - 12:30

Felles Lunsj

12:30 - 13:30

Myndighetenes time

Myndighetenes time - DSB
- Åpning
- Aktuelle saker
Innlegg ved Arne Lærdal - DSB

Spørsmål og diskusjon
13:30

Pause

13:40 - 14:20

Opplæring Farlig gods

Skjult farlig gods – bevisst eller ubevisst?
  • Regelverk
  • Eksempler som har medført uhell
  • Risiko ved mangler
  • Rapportering til myndighetene og intern gransking


Innlegg ved Jorun Elvbakken, POSTEN OG BRING
14:20

Pause

14:30 - 15:10

Personellopplæring ADR harmonisert luft/sjø/land

- Nye kategorier
- Personellopplæring
Innlegg ved Geir Dugan og 
Frode Enoksen
DGM AS
15:10

Pause

15:20 - 16:00

Eksamensordningen -ADR prøver


- Retningslinjer for gjennomføring av prøver
- Status/problemområder for gjennomføring
- Endringer på gang for raskere gjennomføring?

Innlegg ved Arvid Mytting, STATENS VEGVESEN


Spørsmål og diskusjon - Opplæring

DET GRØNNE SKIFTET

16:10 - 16:50

Nå skal "alt" gå på batteri

Har vi noen skjulte farer og uidentifisert risiko med transport og oppbevaring av lithiumbatterier, og gjenstander med slike batterier i ?

Innlegg ved
17:00 - 17:25

NOFAG ÅRSMØTE

Årsmøte NOFAG

Blant annet:
-Valg til styre for 2022-23
-Årsmøtesaker

Viktig at medlemmene i NOFAG blir med på årsmøtet!
20:00 - 23:00

Konferansemiddag

----------TIRSDAG 6. SEPTEMBER------------

09:00 - 09:40

Sikkerhet

Farlig Gods
- indikator på terrorvirksomhet?


Innlegg ved PST
09:40

Pause med utsjekk

09:50 - 10:20

Security

Sikringsplaner og sikring
Innlegg ved
10:35 - 11:10

Prosessen med sikringsplan

Hvordan vi kjører prosess med sikringsplaner.

Innlegg v/sikkerhetsrådgiver
11:10

Pause

11:20 - 11:55

Ulykker og hendelser

Flere alvorlige hendelser den senere tid

Innlegg ved Arne Lærdal, DSB
11:55

Pause

KLARGJØRING AV FORSENDELSE

12:05 - 12:30

Emballasje

Status for emballasje
  • testing
  • godkjenning
  • merking

Innlegg ved Rune Fink, NORDISK EMBALLASJE TESTING
12:30 - 13:00

Kontroll på merking?

Konttroll på merking
- at den holder transport

- vekselflak - regler på vei og jernbane (kombitransport)

Innlegg ved Henning Haaland, CARGONET
13:00 - 14:00

Lunsj og hjemreise