Farlig Gods Konferansen 2022

Farlig Gods Konferansen 2022
Mandag 05. - 06. september
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotell og Congress, Hans Gaarders v 15, 2060, Gardermoen
Pris
Medlemspris 4 290 kr
Ordinær pris 5 390 kr
eks. mva
Påmeldingsfristen er utløpt

Farlig Gods Konferansen 2022

Velkommen til Farlig Gods Konferansen 2022 som arrangeres av Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG).

DSB er med i programkomiteen for konferansen.

Farlig Gods Konferansen er en årlig konferanse.
 
Program

REVIDERT PROGRAM

----------MANDAG 5. SEPTEMBER----------

11:30 - 12:30

Felles Lunsj

12:30 - 13:30

Myndighetenes time

Myndighetenes time - DSB
- Åpning
- Aktuelle saker
Innlegg ved Arne Lærdal - DSB

Spørsmål og diskusjon
13:30

Pause

13:40 - 14:20

Opplæring Farlig gods

Skjult farlig gods – bevisst eller ubevisst?
 • Regelverk
 • Eksempler som har medført uhell
 • Risiko ved mangler
 • Rapportering til myndighetene og intern gransking


Innlegg ved Jorun Elvbakken, POSTEN OG BRING
Spørsmål
14:20

Pause

DET GRØNNE SKIFTET

14:30 - 15:10

Batterier og transport - hvordan gjøres dette på en sikker måte

Transport av batterier øker i et enormt tempo.
Det finnes få og uklare anbefalinger om disse tema.
Hvilke utfordringer står vi ovenfor, og hvordan skal vi løse dette?

Innlegg ved Tommy Carnebo, DAFO VEHILE PROTECTION AB SVERIGE
Spørsmål
15:10

Pause

15:20 - 16:00

Eksamensordningen -ADR prøver


- Retningslinjer for gjennomføring av prøver
- Status/problemområder for gjennomføring
- Endringer på gang for raskere gjennomføring?

Innlegg ved Arvid Mytting, STATENS VEGVESEN


Spørsmål og diskusjon - Opplæring
16:00 - 16:10

PAUSE

16:10 - 16:40

Ulykker

Ulykker og hendelser med farlig gods
 • Hva skjer med uhellsmeldingene?

Innlegg ved Jytte Eggen, DSB
16:40 - 17:25

NOFAG ÅRSMØTE

1640-1700 Registrering

1700 Årsmøte NOFAG


Blant annet:
-Valg til styre for 2022-23
-Årsmøtesaker

Viktig at medlemmene i NOFAG blir med på årsmøtet!

1725 Årsmøte slutt
19:30 - 22:00

Konferansemiddag 

----------TIRSDAG 6. SEPTEMBER------------

09:00 - 09:40

Sikkerhet

Farlig Gods
- indikator på terrorvirksomhet?


Innlegg ved PST
09:40 - 10:05

Pause med utsjekk

10:05 - 10:45

Prosessen med sikringsplan

Hvordan vi kjører prosess med sikringsplaner.
 • Krav
 • Innhold
 • Sikringsplaner i forhold til myndighetskrav

Innlegg v/sikkerhetsrådgiver Jakim Nielsen, DGM Sverige
10:45 - 10:55

Pause

10:55 - 11:35

Personellopplæring ADR harmonisert luft/sjø/land

- Nye kategorier - harmonsering sjø, luft, land
- Personellopplæring - hva med det?

Innlegg ved Geir Dugan, DGM AS

Spørsmål
 
11:35 - 11:45

Pause

KLARGJØRING AV FORSENDELSE

11:45 - 12:20

Emballasje

Status for emballasje
 • testing
 • godkjenning
 • merking

Innlegg ved Rune Fink, NORDISK EMBALLASJE TESTING
12:25 - 13:00

Kontroll på merking?

Kontroll på merking
- at den holder transport

- vekselflak - regler på vei og jernbane (kombitransport)

Innlegg ved Henning Haaland, CARGONET
13:00 - 14:00

Lunsj og hjemreise