Utrykningskonferansen 2022 - Fagsamling utrykningskjøring

Tirsdag 25. - 26. oktober
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Medlemspris 4 290 kr
Ordinær pris 5 390 kr
eks.mva
Påmeldingsfristen er utløpt

Utrykningskonferansen 2022 - Fagsamling utrykningskjøring

Fagsamlingen tar for seg tema som er relatert til opplæring av sjåfører for utrykningskjøretøy - kode 160. 

Fagsamlingen er først og fremst for instruktører og undervisningsansvarlige av utrykningskjøretøy, men kan også være interessant for andre som er tilknyttet utrykningskjøretøy på annen måte.

Fagsamlingen arrangeres av Faggruppe instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøring i NOORSI (Utrykningsinstruktørene).

Foreløpig program!

 
Program

---------- Tirsdag 25. oktober --------

09:00 - 13:00

Samkjøring med sensorer fra SVV!

Fint om de som melder seg på avklarer muligheter for bruk av utrykningskjøretøy.

Oppgi type bil og REG NR ved påmelding!


NB Det er ikke obligatorisk å være med på samkjøringen, eller stille med bil. 

De som ikke ønsker å være med på samkjøring møter kl 1300 til lunsj, eller kl 1400.
13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 15:00

Evaluering av samkjøring

- Hver gruppe presenterer erfaringer fra samkjøring.
- Erfaringer
- Evaluering av gjennomføring
15:00

Pause

15:10 - 15:40

Sensor - aktuelt

- Innlegg fra sensorer
- Sensorenes innspill

Innlegg ved Finn Hauger / sensorer i Statens Vegvesen
Spørsmål og diskusjon
15:40 - 15:50

Pause

15:50 - 16:50

SIMULATORTIMEN- Fremtidsmuligheter i simulatorer?

Utrykningskjøring og simulatorer
-Er det fremtidsmuligheter?

VR og utrykningskjøring
-Er det fremtidsmuligheter?

Status pr i dag.

Innlegg og demo ved Johan Jigenstedt, Tenstar Simulation AS, Sverige

Hva skal til for at dette skal kunne tas i bruk?
Hvilke elementer mangler pr i dag?


DISKUSJON
19:30 - 21:30

KONFERANSEMIDDAG

Middag - sosialt fellesskap - mingling - faglige diskusjoner - hygge! 

--------- Onsdag 26. oktober ----------

09:00 - 09:50

Ny teknologi- mulighet for utrykningskjøring?

Smartbriller med omfattende funksjonalitet og muligheter
 • Filmer det som øyet ser
 • Registerer øyets bevegelser
 • Hva ser eleven på, og når? (sammen med film)
 • Instruktøren ser eksakt det som eleven ser
 • Kan overføres til opptak
Instruktør fra Viewpointsystem i Sveits kommer for å være med på samkjøring i en bil på dag 1.

Han vil her vise filmen fra dag 1, og vise fantastiske muligheter for læring og erfaringsoverføring!

Innlegg v/ Lars Berger, Viewpointsystem Sveits

Spørsmål - diskusjon - aktuelt
09:50 - 10:15

Pause med utsjekk

10:15 - 10:55

Arbeidsgruppe Sikkerhet ved akutte hendelser på/ved vei

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 • Oppfølging etter ulykke
 • Nødetatenes involvering
 • DSB rolle og ledelse av arbeidsgruppen
Innlegg v/ Carsten Aschim, DSB              
Spørsmål
10:55 - 11:05

Pause

11:05 - 12:30

Operativ Psykologi

 • Stress og stressmestring
 • Handling under stress
 • Beslutningstaking
 • Hva er det som påvirker valg man tar
Innlegg ved Evelyn Rose-Saus

Psykolog og foredragsholder


Spørsmål og diskusjon (innlagt en pause)
12:30 - 13:00

UTRYKNINGSINSTRUKTØRENE

Status og nyheter
 • Digital lærebok- status
 • Medlemsfordeler
 • Ny web lansert, nye muligheter

Ved styret Utrykningsinstruktørene
13:00 - 14:00

Lunsj