HAV Konferansen 2022 med Julemiddag

Torsdag 24. - 25. november
11:30 - 14:00
Sted
Best Western Plus Oslo Airport
Pris
Ordinær pris 5 390 kr
Medlemspris 4 290 kr
Påmeldingsfristen er utløpt

HAV Konferansen 2022 med Julemiddag

Velkommen til HAV konferansen 2022!

Hav konferansen arrangeres av HAV gruppen i NOORSI.

Dette er en bransjegruppe som er etablert i skjæringspunktet mellom
 • Arbeidstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Petroleumstilsynet
- herunder aktuelle opplæringsområder og kontrollområder.

HAVkonferansen skal sette fokus på aktuelle og viktige bransjesaker innen havbruk, sjøfart, offshore og i grenselandet derimellom hvor det ofte kan være tvil om myndighetenes regelverk.
Program

-------Torsdag 24. november-------

11:30 - 12:30

Felles Lunch

12:30 - 12:45

Åpning av HAV Konferansen

Velkommen
Orientering om HAV konferansen 2022
Kort om bransjemessige utfordringer sertifisert opplæring, D6 mm

Åpning ved Audun T. Sætre, HAV Gruppen /NOORSI
12:45 - 13:35

Petroleumstilsynet PTIL

 • Aktuelt fra PTIL
 • G5 i sertifisert opplæring
 • Sensor/ fadder og prøve

Innlegg ved Sigmund Andreassen, PETROLEUMSTILSYNET

Spørsmål
13:35 - 13:45

Pause

13:45 - 14:25

Arbeidstilsynet

 • Aktuelt fra Arbeidstilsynet
 • Arbeidstilsynet og havbruk- relevante problemstillinger

Innlegg ved  Øyvind Tanem, ARBEIDSTILSYNET
 
14:25 - 14:35

Pause

14:35 - 15:10

Aktuelt i Sjøfartsdirektoratets regelverk - DEBATT

 • D6 sertifkat med krav fra Sjøfartsdirektoratet om 19 timers kran og løftekurs
 • HAV gruppens forslag til en-uke felles kurs G11+ G20 +D6 Kran&løft
 • Sjøfartsdiretoratets respons på forslaget fra HAV gruppen 
 • Hvem er målgruppene for aktuelle kurs?
DEBATT

Innledende innlegg ved Hans Christian Elmholdt. Lifting Safety International
 
15:10 - 15:20

Pause

15:20 - 16:00

G5 Offshorekran - Opplæringsvirksomhet sertifisert for G5

Vår erfaring som opplæringsvirksomhet for G5 Offshorekraner
 • Opplæringsplaner - nå sertifisert
 • Bruk av simulator - et alternativ til praksistimer offshore
 • Uavhengig fadder

Innlegg ved Torstein Solheim, Rogaland Kranskole

Spørsmål
 
16:00 - 16:10

Pause

16:10 - 17:30

Sakkyndig timen - Sakkyndig kontroll - Diskusjon/Debatt


Aktuelle tema fra sertifisert sakkyndig kontroll
 • Eksempler på grenseoppgang mellom Sakkyndig virksomhet under Arbeidstilsynet i forhold til Sakkyndig virksomhet A og Sakkyndig Person B under S-dir.
 • Fartøyeiers manglende rutiner og dokumentasjon av fortløpende kontroll og vedlikehold
Innlegg ved Jon Arve Sporstøl, Technimar AS

Sakkyndig kontroll på kraner innen  havbruk
 • ulike konstruksjoner og dimensjonering
 • kranfot og svingsystem
 • teleskop / utskyt /
 • vinsj
 • overlastvern
 • smøring
 • krenging av båt/ levetid
Innlegg ved  Thaya Arumairasa, Truck Tek AS - Inspeksjon

DISKUSJON/ DEBATT
19:30 - 22:00

Julebord - Konferansemiddag

Hyggelig middag- sosialt - mingling - nettverksbygging - forretningsforbindelser - samarbeid.


 

-------Fredag 25. november-------

09:00 - 09:40

Leverandør aktuelt

Kraner og utstyr til havbruk og kai
 • Aktuelle kraner og utstyr
 • Utstyrsnytt
 • Hva kommer
 • Utfordringer
Innlegg ved Espen Jacobsen, Bergen Hydraulic AS

Spørsmål
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:40

HAVARIKOMMISJONEN -Ulykker i maritimt miljø og HAVBRUK

 • Ulykker i havbruk og maritimt miljø
 • Rapporter og granskinger
 • Tilrådinger

Innlegg ved Dag Liseth, HAVARIKOMMISJONEN  for Sjøfart

Spørsmål
10:40 - 10:50

Pause

10:50 - 11:30

HMS i havbruksnæringen

 • Fokus på HMS i havbruksnæringen
 • Ulykkesområder?
 • Risiko områder

Innlegg ved Per Joar Nålsund, SALMAR

Spørsmål
11:30 - 11:40

Pause

11:40 - 12:20

G11 - Avklaringer?

 • G11- sertifisert eller ikke?
 • Avklaringer?
 • Hva ønsker bransjene?
 • G11 og G20 i havbruk og langs kysten ellers

Innlegg ved Hans Christian Elmholdt, Lifting Safety International AS

Spørsmål og diskusjon
12:20 - 13:00

Sertifiserings-aktuelt

Diskusjon- behov for "utstyrsspesifikk" opplæring også for kontrollører?
 • Like sakkyndige kontroller, er det mulig?
 • Veiledninger og sjekklister
 • Sertifiseringsorganets erfaringer med G5  Offshorekran som sertifisert sikkerhetsopplæring
Innlegg ved Ellington Wilikins, ASAS Sertifisering
13:00 - 14:00

Felles Lunch