Temamøte - Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen

Temamøte - Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen
Tirsdag 29. mars
10:30 - 11:30
Sted
Herredshuset Jessheim, Gotaasalleen 6, 2050 Jessheim
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 25. mars 2022

Temamøte - Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen

Prosjektene fra strategisk næringsplan for regionen i regi av Innovasjon Gardermoen. 

Vi har valgt 3 av prosjektene vi ønsker å gå nærmere inn på i dette møtet. 
Program
10:30 - 10:50

Romerike Sirkulærøkonomiske nettverk

Ved Runar Bålsrud, daglig leder Innovasjon Gardermoen. 
10:50 - 11:10

Lokalmat fra Romerike

11:10 - 11:30

Fremtidens Logistikk