Temamøte - Strategisk Næringsplan for Øvre Romerike

Tirsdag 29. mars
11:00 - 13:00
Sted
Pris
Gratis  

Temamøte - Strategisk Næringsplan for Øvre Romerike

Temamøte om prosjektene i strategisk næringsplan for regionen.

Dette blir i etterkant av årsmøtet, tid og sted med nærmere program kommer vi tilbake til.