Forum for Opplevelser

Forum for Opplevelser
25
Mai
08:30 - 10:30
Sted
KNF, Kirketorget 4
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24. Mai 2022

Forum for Opplevelser

Forum for Opplevelser er en felles koordinerings- og samarbeidsarena som initierer felles tiltak og aktiviteter for opplevelses- og reiselivsnæringen i regionen. Her deles informasjon om hva som skjer i bransjen, vi deler erfaringer og diskuterer nye ideer.

Ønsker du ytterligere informasjon om Forum for Opplevelser er du velkommen til å ta kontakt med Wivi-Ann Bamrud i Kongsberg Næringsforum.

Agenda publiseres ca. èn uke før møtet.