Digital PLUSS Frokost: Hvordan lykkes med en kombinasjon av hjemmekontor og "vanlig" kontor

Digital PLUSS Frokost: Hvordan lykkes med en kombinasjon av hjemmekontor og
Torsdag 13 januar
08:00 - 09:30
Sted
Microsoft Teams Live-event
Pris
Ordinær pris 790,00
Medlemspris 350,00
Priser er eks. mva
Påmelding
Påmeldingsfrist: 12.01.2022
Registreringsfrist er utløpt

Digital PLUSS Frokost: Hvordan lykkes med en kombinasjon av hjemmekontor og "vanlig" kontor

Registreringsfrist er utløpt
Innføringen av hybride arbeidsmodeller omtales som en revolusjon og århundrets lederutforfordring. Meld deg på PLUSS frokost og utforsk grepene som trengs for å lykkes med den hybride arbeidsmodellen.

Som leder eller HR fagperson vil du få konkrete råd du kan bruke i egen organisasjon. Arrangementet retter seg både mot deg som er i starten av å innføre en hybrid arbeidsmodell og deg som allerede har noe tids erfaring.

Erling Christopher Nøttaasen i A`HEAD Executive gir deg en overordnet forståelse for betydningen av å bruke en hybrid arbeidsmodell, vurdert på individ-, leder- og virksomhetsnivå. Inkludert et utvalg av grep som gir fordeler og muligheter og hvilke som gir ulemper eller problemer.

Hybrid i virksomhetsperspektiv
 • Hva vet vi om prestasjoner og produktivitet i en hybrid arbeidsmodell?
 • Hvordan sikrer vi kreativitet og innovasjon i den hybride modellen?
 • Og hva med samhold, felleskap og identitet?
 • Hva skjer når du både har medarbeidere som jobber i hybrid modell og andre som uansett må være fysisk på jobb?

Hybrid i individperspektiv
 • Hvilken betydning har folks personlighet for hvordan de fungerer i en hybrid arbeidsmodell?
 • Hvilke helseeffekter – gode og dårlige – kan hybrid arbeidsmodell gi? 
 • Hvordan bidrar man best til resultater for virksomheten?
 • Hvordan bidrar den enkelte til kontakt og kommunikasjon fra hjemmekontoret

Hybrid i lederperspektiv
 • Hvordan du som leder går fra klassisk kontroll til støtte i lederfunksjonen din?
 • Og dermed hvordan din praktiske ledelse forskyves mot mer relasjonsbygging?
 • Hvordan du legger tillit til grunn i arbeidsforholdet – og vedlikeholder det?
 • Hvordan håndterer du som leder det arbeidsmiljøansvaret som strekker seg inn i hjemmet til folkene dine?
Foredragsholder
Erling Christopher Nøttaasen

Erling Christopher Nøttaasen

Over 30 års erfaring med å designe, lede og gjennomføre initiativ innen leder – og organisasjonsutvikling. Han har kunder i offentlig og privat virksomhet i Norge, samtidig med en betydelig internasjonal erfaring, med leveranser over store deler av Europa og Nord-Amerika ved siden av Midt-Østen og Asia.

Han jobber i tett samarbeid med kundene og løser alltid utviklingsoppgavene med forankring i kundens virksomhetsstrategi og rammebetingelser.

Han har nå et særlig engasjement for mulighetene og utfordringene i de hybride arbeidsmodellene, der man både gjør arbeid på kontoret og hjemmefra.  
 
Samarbeidspartner
PLUSS Frokost