Frokostmøte - kompetanseheving, videreutdanning rekvalifisering

Frokostmøte - kompetanseheving, videreutdanning rekvalifisering
Onsdag 17. november
08:00 - 09:30
Sted
Fauske Hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16.11.2021
Registreringsfrist er utløpt

Frokostmøte - kompetanseheving, videreutdanning rekvalifisering

Har du eller din bedrift behov for kompetanseutvikling?

I nært samarbeid med Karriere Salten jobber vi med å kartlegge kompetansebehov og legge til rette for at ansatte i ulike næringer får tilgang til relevant kompetanse.

Rask endring i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring. Tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

Fauske Næringsforum og Karriere Nordland - inviterer deg til informasjonsmøte om hvordan mulighetene er for videre- og etterutdanning. 

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak til din bedrift, og vi ønsker å  koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningsløp som passer din virksomhet.

Det blir servert frokost på møtet.
 
Program
08:00 - 10:00

Gjennomføring av møtet

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak til din bedrift, og vi ønsker å  koble og tilrettelegge for tilpasset etter og videreutdanning som passer din virksomhet.

Det legges opp til dialog i møtet
Foredragsholder
John  Howard Bottolfsen

John Howard Bottolfsen