Lunsjmøte - kompetanseheving, videreutdanning, rekvalifisering

Lunsjmøte - kompetanseheving, videreutdanning, rekvalifisering
Onsdag 17. november
11:00 - 12:30
Sted
Fauske Hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 11.11.2021
Registreringsfrist er utløpt

Lunsjmøte - kompetanseheving, videreutdanning, rekvalifisering

Har du eller din bedrift behov for kompetanseutvikling?

I nært samarbeid med Karriere Salten jobber vi med å kartlegge kompetansebehov og legge til rette for at ansatte i ulike næringer får tilgang til relevant kompetanse. 

Rask endring i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring. Tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

Fauske Næringsforum og Karriere Nordland - inviterer deg til informasjonsmøte om hvordan mulighetene er for videre- og etterutdanning. 

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak for din virksomhet, samt at vi ønsker å koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningsløp.

Det blir servert lunsj på møtet.
 
Program
11:00 - 12:30

Gjennomføring av møtet

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak for din virksomhet, samt at vi ønsker å koble og tilrettelegge for tilpasset etter- og videreutdanning.

Det legges derfor opp til dialog mellom Karriere Nordland og bedrifter som deltar.

Det legges opp til dialog
Foredragsholder
John Howard Bottolfsen

John Howard Bottolfsen