Kveldsmøte - kompetanseving, videreutdanning, rekvalifisering

Kveldsmøte - kompetanseving, videreutdanning, rekvalifisering
Onsdag 17. november
18:00 - 20:00
Sted
Fauske hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 11.11.2021
Registreringsfrist er utløpt

Kveldsmøte - kompetanseving, videreutdanning, rekvalifisering

Har du eller din bedrift behov for kompetanseutvikling?

I nært samarbeid med Karriere Nordland jobber vi med å kartlegge kompetansebehov og legge til rette for at ansatte i ulike næringer får tilgang til relevant kompetanse. 

Rask endring i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring. Tilgangen til kompetanse er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst og utvikling.

Fauske Næringsforum og Karriere Nordland - inviterer deg til informasjonsmøte om hvordan mulighetene er for videre- og etterutdanning. 

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak for din virksomhet, samt at vi ønsker å koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningsløp.

Det blir servert kaffe og noe enkelt å bite i på møtet
Program
18:00 - 20:00

Gjennomføringen av møtet

I møtet ønsker vi å identifisere og mobilisere behovene for kompetansehevende tiltak for din virksomhet, samt at vi ønsker å koble og tilrettelegge for tilpasset etter- og videreutdanning.

Det legges derfor opp til dialog mellom Karriere Nordland og bedrifter som deltar.
Foredragsholder
John Howard Bottolfsen

John Howard Bottolfsen